Дубровицька міська рада
Рівненська область, Сарненський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

 До відома жителів громади!

Дата: 22.05.2023 16:13
Кількість переглядів: 353

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації Велюнської гімназії імені Олександра Ярмоліча Дубровицької міської ради шляхом приєднання до Заслуцької гімназії  Дубровицької міської ради, щодо реорганізації Нивецької гімназії Дубровицької міської ради шляхом приєднання до Трипутнянської гімназії Дубровицької міської ради, щодо реорганізації Крупівської гімназії шляхом приєднання до Берестівського ліцею Дубровицької міської ради

Найменування організатора громадського обговорення: Дубровицька міська рада.

Мета: врахування думки жителів Дубровицької міської ради щодо реорганізації  Велюнської гімназії імені Олександра Ярмоліча Дубровицької міської ради шляхом приєднання до Заслуцької гімназії  Дубровицької міської ради, щодо реорганізації Нивецької гімназії Дубровицької міської ради шляхом приєднання до Трипутнянської гімназії Дубровицької міської ради, щодо реорганізації Крупівської гімназії шляхом приєднання до Берестівського ліцею Дубровицької міської ради.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєктів рішень Дубровицької міської ради «Про реорганізацію Велюнської гімназії імені ОлексанДубровицької міської ради шляхом приєднання до Заслуцької гімназії  Дубровицької міської ради», «Про реорганізацію Нивецької гімназії Дубровицької міської ради шляхом приєднання до Трипутнянської гімназії Дубровицької міської ради», «Про реорганізацію Крупівської гімназії шляхом приєднання до Берестівського ліцею Дубровицької міської ради», яке проводитиметься з 12 травня 2023 року по12 травня 2024 року.

Нормативне забезпечення:

Відповідно до статті 35 Закон України «Про повну загальну середню освіту» визначено типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1. Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

Як виняток, за рішенням засновника, ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Відповідно до статті 25 Закон України «Про освіту» засновник закладу освіти зобов’язаний:

 у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти.

Стаття 143 Конституції України передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Відповідно до статті 32 про «Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти»  Закону України «Про повну загальну середню освіту» говорить:

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника,  який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Станом на сьогодні на території Дубровицької міської ради функціонує 22 освітні заклади, з них  освітню діяльність здійснює 10 ліцеїв, 12 гімназій та 4 філії.

Серед 12 гімназій найнижчу наповнюваність мають Велюнська гімназія імені Олександра Ярмоліча, Нивецька гімназія та Крупівська гімназія.

 

Основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, що передбачена на оплату праці та нарахування на заробітну плату педагогічних працівників ЗЗСО є розрахункова наповнюваність класів, що визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання.

Вартість утримання 1 учня у Нивецькій гімназії Дубровицької міської ради – 48,30 тис. грн., проектна потужність закладу – 150 учнів , контингент  становить 61.

Вартість утримання 1 учня у Велюнській гімназії імені Олександра Ярмоліча Дубровицької міської ради – 69,90 тис. грн., проектна потужність закладу – 90 учнів , контингент  становить 54.

Вартість утримання 1 учня у Крупівській гімназії Дубровицької міської ради – 71,02 тис. грн., проектна потужність закладу – 150 учнів , контингент  становить 49.

У зв’язку з малою наповненістю класів комунальних закладів освіти є загроза втратити права громади на отримання освітньої субвенції з державного бюджету на оплату праці педагогічним працівникам закладів.

В такому випадку, бюджетне навантаження щодо оплати заробітної плати педагогам цих закладів буде покладене на місцевий бюджет, що призведе до мінімізації видатків на основні поточні потреби закладів (покращення матеріально-технічної бази тощо) і негативно вплине на забезпечення надання якісних освітніх послуг і забезпечення комфортного освітнього простору (середовища).

З метою збереження за закладами освіти високого коефіцієнту при розподілі освітньої субвенції, збереження робочих місць та рівня заробітних плат педагогічних працівників, є потреба провести заходи щодо трансформації (зміни) мережі закладів освіти згідно запропонованих проєктів рішень (додаються). 

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 4574 учнів. Значна видаткова частина бюджету  громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня).

Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг.

Складна демографічна ситуація в сільській місцевості створює несприятливі умови для функціонування сільських шкіл. Це і неможливість через брак коштів оновлювати та зміцнювати матеріально-технічну базу, бо значна частина коштів іде не на здійснення освітнього процесу, а на утримання закладу; це і зростання кількості учителів, які не мають повного тижневого педагогічного навантаження, а отже і кількості нефахівців; це і відсутність механізмів запровадження профільного навчання. 

Закон України «Про освіту» (стаття 3) передбачає, що кожен має право на якісну та доступну освіту. Одним із основних чинників забезпечення доступності та якості освіти є  оптимізація мережі освітніх закладів.

Необхідність оптимізації шкільної мережі викликана низкою причин, серед яких: невідповідність між динамікою зростання кількості учнів і кількістю вчителів, високою вартістю навчання одного учня у малокомплектних школах у сільській місцевості, низькою якістю освітніх послуг.

До прикладу: надзвичайно малий відсоток учнів 9 класу отримують свідоцтва з відзнакою за останні 3 роки. Так,  у Нивецькій та Крупівській гімназіях – по 1,  у Велюнській гімназії імені Олександра Ярмоліча – 2.

Станом на сьогодні у кожному із цих закладів є неповні класи,  де кількість здобувачів освіти в класі закладу освіти становить менше ніж 5 осіб. Для цих учнів організовано педагогічний патронаж: Велюнська гімназія (5 клас – 4 учні),  Нивецька гімназія (6 клас – 3 учні, 8 клас – 2 учні), Крупівська гімназія  (6 клас – 4 учні, 8 клас – 4 учні). Основними недоліками такого навчання є те, що в класах відсутня повноцінна позакласна, спортивно-масова, виховна робота, що не сприяє соціалізації учнівської молоді.

З метою забезпечення якісних умов навчання школярів, формування повних класів та забезпечення якісного навчання учнів у повному класі,  ці заклади необхідно реорганізувати шляхом приєднання.

Створення об'єднаної  громади надало жителям широкі можливості для формування своєї унікальної та ефективної системи управління освітньою сферою, яка в кінцевому рахунку допоможе підвищити якість освітніх послуг і заощадити кошти громади.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Дубровицької міської  ради .

Формат проведення громадського обговорення: відповідно  до   Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, Указу Президента України від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України  від 15 березня 2022 року №2119-ІХ, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,  затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року №2212-ІХ,  Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» від 25.04.2023 № 383 на території України продовжено карантин до 30 червня 2023  року, діє заборона на проведення масових зібрань, тому пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за поштовою адресою: м.Дубровиця, вул. Воробинська, 16 або електронною поштою – dubr_misk_rada@ukr.net до 12.05.2024 року.

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Кухарець Микола Миколайович – заступник голови Дубровицької міської ради.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Дубровицької міської  ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних