Дубровицька міська рада
Рівненська область, Сарненський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Правила благоустрою населених пунктів

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(шосте  скликання)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

від 22 червня 2012 року                                                                                № 535

 

 

Про затвердження Правил

благоустрою міста Дубровиці

 

 

Відповідно до пп.44 п.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 13 ст. 10 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, з метою покращення благоустрою міста Дубровиця  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила благоустрою міста Дубровиці згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратило чинність Рішення Дубровицької міської ради №437 від 18 березня 2008 року «Про затвердження Правил благоустрою в м. Дубровиця».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні комісії з  питань: охорони навколишнього середовища, благоустрою міста, земельних відносин (В.Сімаченко), депутатської діяльності та етики, гласності, законності і охорони громадського порядку (П.Яцковець), бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-економічного розвитку міста (Я.Котяш),  секретаря міської ради (В.Андрусенко), а організацію його виконання на заступника міського голови (М.Карповича).

 

 

 

Міський голова                                                           А.Кузьмич

Додаток

до рішення  міської ради від 22 червня 2012 року №535

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ МІСТА ДУБРОВИЦІ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила благоустрою міста Дубровиці (далі – Правила), яке відноситься до ІІІ зони гарантованого добровільного відселення населення,  встановлюють єдині та обов’язкові для виконання норми і вимоги у сфері благоустрою, додержанню тиші в громадських місцях та житлових зонах, визначають порядок прибирання та утримання міських територій, у тому числі і прилеглих до меж будівель, споруд та огорож, а також внутрішніх виробничих територій, для всіх юридичних і фізичних осіб, користувачів або власників земельних ділянок, забудовників, власників та орендаторів приміщень, споруд, будівель, розташованих на території міста, незалежно від форм власності, відомчої приналежності та громадянства.

1.2. Правила розроблені на підставі діючого законодавства України.

1.3. Правила містять загальнообов’язкові на території міста норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно з нормами чинного законодавства України.

1.4. Правила регулюють правовідносини учасників щодо благоустрою території міста Дубровиці, забезпечення в ньому чистоти та належного санітарного стану і визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку.

1.5. Учасниками правовідносин відповідно до Правил є відповідальні посадові особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

1.6. Метою цих Правил є забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення міста.

 

Розділ 2. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

● Автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху, обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).

● Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно із законом.

● Благоустрій міста – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та іншого, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

● Будівля – об’єкт нерухомого майна, який збудовано (споруджено) на виділеній в установленому порядку земельній ділянці і який призначений для задоволення відповідних потреб фізичної чи (або) юридичної особи.

● Видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

● Відновна вартість об’єктів/елементів благоустрою – економічно обґрунтовані витрати на проведення робіт з усунення пошкоджень (відновлення) об’єктів/елементів благоустрою до стану їх функціонального використання за призначенням, яке відповідає вимогам державних стандартів, норм і правил.

● Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їхній власник повинен позбутися шляхом  утилізації чи видалення.

● Відходи великогабаритні – тверді відходи, розміри яких перевищують 50×50×50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 кубічного метра.

● Відходи небезпечні – відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

● Відходи побутові – відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

● Відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

● Відходи ремонтні – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення в житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо.

● Відходи рідкі – побутові відходи, що утворюються в будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

● Відходи тверді – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть надалі використовуватися за призначенням.

● Вулично-дорожня мережа – мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо-квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, призначених для руху транспортних засобів і пішоходів, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

● Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

● Гараж типу “черепашка” – спеціально призначена для захисту транспортного засобу від впливу негативних зовнішніх факторів металева конструкція куполоподібної або прямокутної форми, яка встановлюється без спорудження фундаменту.

● Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми – документ, що дає право суб’єкту підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми і видається дозвільними органами в установленому порядку.

● Дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою – документ на право тимчасового порушення існуючого благоустрою з наступним його відновленням чи влаштуванням нового благоустрою, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

● Дозвіл (ордер) на земляні роботи – документ на право виконання земляних робіт з наступним відновленням благоустрою території, який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

● Дозвіл (ордер) на поводження із зеленими насадженнями – документ на право поводження із зеленими насадженнями (обрізка дерев і кущів, видалення, пересаджування рослин), який видається суб’єкту господарської діяльності дозвільними органами в установленому порядку.

● Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

● Економічно обґрунтовані витрати – витрати, визначення яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів.

● Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), в тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, у садах, на інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) телефонні автомати загального користування;

14) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

15) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

16) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

17) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

18) садові лавки;

19) вуличні годинники, меморіальні дошки;

20) громадські вбиральні;

21) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

22) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

● Заходи з благоустрою міста – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

● Захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів.

● Збірно-розбірний гараж – споруда, призначена для розміщення транспортного засобу, яка виготовляється зі спеціальних полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово на спеціально підготовлене місце (фундамент) або без такого.

● Збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації, видалення чи захоронення.

● Зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території міста.

● Земельна ділянка – частина земної поверхні, що має фіксовані межі, характеризується певним місцерозташуванням, природними властивостями, фізичними параметрами, правовим і господарським станом та іншими характеристиками.

● Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг тощо.

● Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

● Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, що розташовані в межах червоних ліній міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

● Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

● Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, трельяжі, арки, павільйони, знаки та інше).

● Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – невелика (площею до 30 м2) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

● Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

● Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості в межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою).

● Місцеві дозвільні органи – Дубровицька міська рада та її виконавчий комітет, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру від свого імені, а також підприємства, установи, організації, що у випадках, передбачених законом, уповноважені видавати документи дозвільного характеру і можуть залучатися до проведення експертизи та обстеження, необхідних для видачі документів дозвільного характеру.

● Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки, рекреаційні зони, сади, сквери;

- пам’ятки культурної та історичної спадщини;

- площі;

- вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах міста.

● Об’єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

● Пам’ятка – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

● Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.

● Паспорт прив’язки малої архітектурної форми – план прив’язки малої архітектурної форми на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного і кольорового вирішення та інженерного забезпечення об’єкта.

● Пересувна мала архітектурна форма – торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей.

Піротехнічний виріб - пристрій, який призначено для створювання необхідного ефекту (світового, іскрового, димового, звукового, змішуваного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.

● Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

● Прибирання – санітарне очищення елементів благоустрою, а саме: покриття вулично-дорожньої мережі, площ зелених насаджень, малих архітектурних форм та іншого, що знаходяться на території міста, збирання та перевезення в установлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

● Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою, призначена для розміщення та обслуговування житлового будинку і пов’язаних з ним господарських, технічних будівель та споруд.

● Прилегла територія – лінія межі по вулиці, провулку, проїзду по лінії бордюрного каменя і до середини проїжджої частини вулиці вздовж підприємств, установ, організацій, а в інших випадках – на відстані 15 м від фасадів будинків, споруд, огорож.

● Проїзна частина – частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

● Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).

● Рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

● Розповсюджувач реклами – особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

● Реконструкція будинків та споруд – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використанням об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

● Ремонт – комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

● Ремонт будинків та споруд:

а) поточний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників.

б) капітальний ремонт – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

● Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

● Санітарне очищення (прибирання) об’єктів благоустрою – збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, сміття, снігу, льоду тощо.

● Соціальна реклама – інформація будь-якого вигляду, розповсюджена в будь-якій формі, спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризації загальнолюдських цілей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

● Спеціальні конструкції для розміщення реклами – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні/повітряні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

● Стаціонарна мала архітектурна форма – одноповерхова споруда площею до 30 м2, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей, (кіоск, одноповерховий павільйон тощо).

● Суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни.

● Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об’єктів у межах населеного пункту.

● Територія прибирання (санітарної відповідальності) – територія проведення комплексу заходів щодо збирання та перевезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та прилеглої/закріпленої території державної/комунальної форми власності.

● Територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка перебуває у власності або надана в користування та обслуговування фізичним чи юридичним особам.

● Утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

● Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану міста, іншої містобудівної документації, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження і відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

● Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.

● Червона лінія – геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.

 

Розділ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

3.1. Організацію благоустрою міста забезпечують Дубровицька міська рада та її виконавчі органи відповідно до повноважень, установлених законом.

3.2. Повноваження Дубровицької  міської ради та її виконавчих органів у сфері благоустрою міста:

3.2.1. Розробка та затвердження генерального плану міста, програм та заходів з благоустрою міста, забезпечення їх виконання.

3.2.2. Створення в разі необхідності органів/служб для забезпечення здійснення разом з іншими існуючими суб’єктами комунальної власності благоустрою міста, визначення повноважень додатково створених органів/служб.

3.2.3. У межах своїх повноважень та відповідно до закону визначення балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

3.2.3.1. Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

3.2.4. Затвердження правил благоустрою міста.

3.2.5. Надання дозволу на розміщення на території міста будівель і споруд соціально-культурного, побутового, комерційного та іншого призначення, визначення обсягів дольової/пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою.

3.2.6. Визначення в установленому порядку відновної вартості об’єктів/елементів благоустрою за завдані збитки міському комунальному майну, забруднення навколишнього середовища та іншу заподіяну шкоду, спричинену порушенням цих Правил, законодавства у сфері благоустрою і охорони довкілля. 

3.2.7. Організація забезпечення на території міста чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях.

3.2.8. Організація місць відпочинку для населення.

3.2.9. Розроблення схем прибирання (санітарної очистки) території міста.

3.2.10. Залучення на договірних засадах (на умовах дольової/пайової участі) коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста.

3.2.11. Встановлення меж благоустрою, озеленення та квіткового оформлення прилеглих/закріплених територій.

3.2.12. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, інженерних споруд і об’єктів, підприємств, установ та організацій, за озелененням, охороною насаджень, водних об’єктів тощо.

3.2.13. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах благоустрою населених пунктів, графіків роботи кладовищ, зовнішнього освітлення і санітарного очищення території, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою.

3.2.14. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

3.3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою міста:

3.3.1. Внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою міста.

3.3.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою міста.

3.3.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням цих Правил.

3.3.4. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою міста.

3.4. Права суб’єктів благоустрою.

3.4.1. Власники об’єктів благоустрою мають право:

3.4.1.1. користуватися об’єктами благоустрою міста;

3.4.1.2. вносити на розгляд Дубровицької міської ради, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

3.4.1.3. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.4.1.4. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів/елементів благоустрою;

3.4.1.5. брати участь в обговоренні проектів нормативних актів з питань благоустрою міста;

3.4.1.6. на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок пошкодження об’єктів благоустрою чи їх окремих елементів;

3.4.1.7. вимагати від користувачів об’єктів благоустрою дотримання цих Правил та законодавства України у сфері благоустрою міста;

3.4.1.8. змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів/паспортів;

3.4.1.9. розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, технічні елементи та пристрої, кабельні магістральні та розподільчі мережі, антенно-фідерне господарство, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектної, дозвільної документації, затвердженої в установленому порядку;

3.4.1.10. проводити заходи з метою збереження територій, об’єктів та елементів благоустрою міста;

3.4.1.11. інформувати населення про проведення ними заходів з благоустрою;

3.4.1.12. вносити пропозиції щодо поліпшення санітарного стану міських територій та стосовно змін і доповнень до цих Правил.

3.4.2. Громадяни мають право:

3.4.2.1. користуватися об’єктами благоустрою міста;

3.4.2.2. брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території міста;

3.4.2.3. вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;

3.4.2.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.4.2.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.4.2.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

3.4.2.7. звертатися до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників/балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.5. Обов’язки суб’єктів благоустрою:

3.5.1. Власники об’єктів благоустрою зобов’язані:

3.5.1.1. забезпечувати використання об’єктів благоустрою за затвердженими в установленому порядку проектами та технологіями, які передбачають забезпечення естетики і дизайну міського середовища, сучасних вимог щодо механізованого прибирання і утримання дорожніх покриттів, площ та прибудинкових територій, зелених насаджень тощо;

3.5.1.2. утримувати в належному стані об’єкти благоустрою;

3.5.1.3. своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні об’єктів благоустрою;

3.5.1.4. забезпечувати сезонне (двічі на рік) і після стихійного лиха обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження відповідними актами;

3.5.1.5. не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень, інших елементів благоустрою без погодження з сектором містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради;

 3.5.1.6. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортом, проектом, затвердженим в установленому порядку;

3.5.1.7. забезпечувати видалення відходів (побутових, промислових, ремонтних) згідно з вимогами діючих санітарних норм і правил, а також вимог природоохоронного законодавства;

3.5.1.8. забезпечувати розміщення урн, контейнерів для збору відходів у спеціально визначених місцях, утримання їх в належному санітарно-технічному стані;

3.5.1.9. забезпечувати виконання планових та аварійних робіт тільки за дозволом (ордером) на тимчасове порушення благоустрою, виданим у встановленому порядку, дотримуючись при цьому зазначених умов та вимог;

3.5.1.10. утримувати зелені насадження (посадка, видалення, обрізка дерев і кущів, косіння газонів, боротьба з бур’янами, шкідниками, хворобами, поливання, підживлення тощо) відповідно до існуючих Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України;

3.5.1.11. утримувати в належному санітарному стані та огороджувати земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво, типовими огорожами і закріплювати на них інформаційні щити про об’єкт будівництва та організацію, яка здійснює ці роботи;

3.5.1.12. вживати заходи щодо запобігання винесенню автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипучих матеріалів і розчинів, а також засміченню вулиць внаслідок переповнення кузовів матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху з незакріпленим вантажем; не допускати забруднення, запилення повітря;

3.5.1.13. використовувати при проведенні ремонтних робіт на фасадах будинків і споруд для забезпечення техніки безпеки захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

3.5.1.14. у договорі оренди об’єктів благоустрою визначати порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані (при цьому власник у повному обсязі несе відповідальність за належний технічний і санітарний стан об’єкта, переданого в оренду, суборенду);

3.5.1.15. не допускати накопичення ремонтних відходів на будівельних майданчиках у не встановлених для цього місцях та на прилеглих до майданчиків територіях;

3.5.1.16. забезпечувати виконання заходів із запобігання пилоутворенню на територіях об’єктів;

3.5.1.17. здійснювати контроль за належним станом об’єктів благоустрою та забезпечувати їх надійну експлуатацію; у разі виявлення загрози аварії або факту їх аварійного стану негайно вживати відповідні заходи;

3.5.1.18. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

3.5.1.19. брати участь у виконанні робіт з благоустрою міста;

3.5.1.20.облаштувати під’їзд до торгівельної точки місцем для паркування велосипедів.

3.5.2. Громадяни зобов’язані:

3.5.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;

3.5.2.2. не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою міста;

3.5.2.3. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.5.2.4. забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

3.5.2.5. використовувати приміщення житлового будинку за призначенням, забезпечувати збереження житлових і допоміжних приміщень та технічного обладнання.

3.5.3. Відповідальні особи підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, що використовують будинки і споруди та приміщення в них, зобов’язані:

3.5.3.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

3.5.3.2. утримувати в належному стані об’єкти/елементи благоустрою, закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем;

3.5.3.3. усувати на закріплених за ними об’єктах/елементах благоустрою за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

3.5.3.4. усувати на закріплених за ними об’єктах/елементах благоустрою наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

3.5.3.5. проводити інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів/елементів благоустрою;

3.5.3.6. у процесі утримання об’єктів/елементів благоустрою дотримуватися відповідних технологій щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані;

3.5.3.7. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, що завдані внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України та цими Правилами;

3.5.3.8. змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання дозволу (ордера) на роботи з благоустрою в секторі містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради;

3.5.3.9. впроваджувати систематичне, а в разі надзвичайних ситуацій – спеціальне проведення технічних оглядів територій, будівель і споруд та вживати заходів щодо своєчасного усунення виявлених недоліків;

3.5.3.10. проводити своєчасне фарбування і ремонт металевих частин фасаду (пожежні сходи, огорожі на даху, піддашки, накриття приямків, водостічні труби тощо); 

3.5.3.11. проводити миття фасадів і дахів, виконаних із скла, вікон та вітражів не менше одного разу на квартал, окрім періоду, коли температура повітря становить 0° C та нижче;

3.5.3.12. розміщувати елементи благоустрою тільки на підставі проектно-дозвільної документації;

3.5.3.13. захищати зелені насадження на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, від знищення шляхом їх огороджування;

3.5.3.14. розміщувати та утримувати в належному санітарному і технічному стані дитячі майданчики;

3.5.3.15. розміщувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, контейнери для сміття згідно із встановленими нормативами;

3.5.3.16. здійснювати своєчасний ремонт входів і виходів;

3.5.3.17. облаштовувати художнім освітленням фасади, споруди та будівлі;

3.5.3.18. облаштовувати на територіях, наданих їм в установленому законом порядку, паркувальні місця згідно з вимогами чинного законодавства.

3.5.4. Власники (балансоутримувачі), орендарі житлових будинків та прибудинкових територій зобов’язані:

3.5.4.1. організовувати технічне обслуговування житлових будинків, їх обладнання та прибудинкових територій;

3.5.4.2. забезпечити виконання вимог і нормативів утримання та обслуговування житлового фонду;

3.5.4.3. визначити місця для вигулу тварин на прибудинковій території, відповідно їх облаштувати;

3.5.4.4. заборонити перевезення собак (крім карликових порід) у ліфтах житлового будинку;

3.5.4.5. вживати заходів з охорони під’їздів житлових будинків;

3.5.4.6. постійно утримувати в належному стані оздоблення фасадів житлових будинків, вуличних та будинкових покажчиків встановленого зразка, прапоротримачів, входів та виходів, іншого обладнання на прибудинкових територіях, антен ефірного телебачення;

3.5.4.7. дотримуватися вимог системи весняного та осіннього оглядів житлових будинків і прибудинкових територій та засвідчувати проведені обстеження актами не менше 2 разів на рік;

3.5.4.8. обстеження дахів, балконів, лоджій, еркерів, піддашків, карнизів та поясів проводити з дотримання норм безпеки;

3.5.4.9. негайно огороджувати небезпечну територію та місця виконання робіт на житлових будинках та прибудинкових територіях, забороняти вихід мешканців на небезпечні балкони або еркери;

3.5.4.10. проводити ремонт житлових будинків, утримання їх у належному стані та своєчасне фарбування згідно з паспортами на фасади та дозволами (ордерами) на роботи з благоустрою території у зв’язку з виконанням відповідних робіт;

3.5.4.11. своєчасно усувати недоліки в освітленні входів до під’їздів, сходових кліток, вуличних та будинкових покажчиків житлових будинків;

3.5.4.12. здійснювати заходи щодо безпечного утримання житлових будинків, які виведені з експлуатації, відселених, аварійних будинків та довгобудів на прибудинкових територіях (надійне закриття входів, виходів, вікон, приямків та інших отворів, огородження будівель і споруд, попереджувальні написи тощо);

3.5.4.13. надавати операторам та провайдерам телекомунікаційних і програмних послуг право на підключення будинку до телекомунікаційних мереж за погодженням з сектором містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради на підставі дозвільної документації, виданої оператору в установленому порядку;

3.5.4.14. погоджувати з балансоутримувачем житлового будинку встановлення супутникових антен та кондиціонерів;

3.5.4.15. утримувати підвали, горища, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин та гризунів;

3.5.4.16. забезпечувати прибирання підвалів від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах.

 

Розділ 4. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

4.1. Суб’єкти благоустрою при поводженні з відходами зобов’язані:

4.1.1. вживати заходи щодо запобігання або зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та видалення, знешкодження та захоронення, а також з відвернення негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

4.1.2. укладати договори на вивезення (збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення) відходів згідно з вимогами чинного законодавства;

4.1.3. утримувати в належному санітарно-гігієнічному стані місця видалення відходів;

4.1.4. підтримувати чистоту об’єктів/елементів благоустрою, встановлювати урни біля входів і виходів з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів (урни повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані і щодобово звільнятися від сміття до 8-ї години ранку);

4.1.5. мати чітко визначене місце для видалення і тимчасового розміщення відходів, контейнери (ємкості) для відходів;

4.1.6. не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах;

4.1.7. не допускати змішування відходів (побутових, промислових, ремонтних, рідких, великогабаритних);

4.1.8. відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, здоров’ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;

4.1.9. не допускати забруднення екскрементами тварин тротуарів, газонів;

4.1.10. виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

4.2. Порядок поводження з відходами.

4.2.1. Порядок збирання, розміщення, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів визначає виконавчий комітет Дубровицької міської ради шляхом виготовлення схеми санітарної очистки міста або, за її відсутності, встановлення режимів збирання, перевезення та захоронення відходів з визначенням виконавців послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів. 

4.2.2. Розміщення контейнерів для збирання відходів:

4.2.2.1. Контейнери для збирання відходів повинні відповідати вимогам стандартів, їх потреба розраховується відповідно до норми накопичення у відповідній галузі господарчої діяльності. 

4.2.2.2. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збирання твердих побутових та великогабаритних відходів визначаються власниками/балансоутримувачами, виконавцями послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків та узгоджуються з виконавчим комітетом Дубровицької міської ради, підприємством (виконавцем послуг із збирання, перевезення та захоронення відходів).

4.2.2.3. Майданчики для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів повинні мати тверде покриття, огородження. До цих майданчиків суб’єкти благоустрою забезпечують вільний прохід та проїзд.

4.2.2.4. Майданчики для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів мають бути встановлені відповідно до Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, що затверджені Наказом МОЗ України від 17 березня 2011 року №145. 

4.2.2.5. Відповідальність за технічний стан контейнерів для збирання твердих побутових відходів несе їх власник/балансоутримувач.

4.2.2.6. Прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники, і прилеглі до них території, місця збору побутового сміття у спецтранспорт здійснює підприємство, яке надає послуги по вивезенню твердих побутових відходів, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші суб’єкти господарювання.

4.2.2.7. У районах приватної забудови місця збирання побутового сміття у спецтранспорт прибирає водій спецтранспорту.

4.2.3. Графіки руху спеціалізованого автотранспорту для збирання відходів розробляються підприємством – виконавцем послуг зі збирання, перевезення та захоронення відходів і погоджуються з виконавчим комітетом Дубровицької міської ради.

4.2.4. Побутові, промислові, ремонтні відходи перевозяться спеціально обладнаними для цього транспортними засобами, які унеможливлюють засмічення території міста.

4.2.5. Великогабаритні відходи вивозяться з прибудинкових територій багатоквартирних будинків один раз на тиждень за встановленим графіком, погодженим з виконавчим комітетом Дубровицької міської ради.

4.2.5.1. Власники квартир, наймачі зобов’язані виносити та складувати великогабаритні відходи у визначеному місці для тимчасового зберігання відходів напередодні ввечері чи зранку в день їх вивезення. 

4.2.6. Суб’єкти господарювання, які є виробниками небезпечних відходів, зобов’язані вести облік таких відходів та забезпечити їх видалення через спеціалізовані підприємства. Небезпечні відходи необхідно збирати роздільно від інших видів відходів та передавати їх спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

4.2.7. Після вивантаження відходів з контейнерів у сміттєвоз працівник підприємства – виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати майданчик та прилеглу (1 м) територію по його периметру, якщо майданчик не має спеціальної огорожі. 

4.2.8. Спалювання відходів у контейнерах, на контейнерних майданчиках та прибудинкових територіях забороняється. 

4.2.9. Вивезення рідких відходів здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок власників, наймачів будинків (квартир). Власники та наймачі забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

4.2.10. Дворові та громадські туалети, каналізаційні колодязі повинні утримуватися їхніми власниками в постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватися.

4.2.10.1. Дворові туалети, каналізаційні колодязі та вигрібні ями можуть розміщуватися на території присадибних ділянок згідно з існуючими будівельними нормами. 

4.2.11. Вибирання рідких нечистот і твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться виключно на підставі договору зі спеціалізованим підприємством, що здійснює цей вид послуг. Видалення здійснюється безпосередньо на транспортний засіб з негайним вивезенням цих відходів.

4.2.11.1. Забороняється самовільне підключення внутрішньобудинкової водовідвідної (каналізаційної) мережі до центральної каналізаційної мережі міста.

4.2.11.2. Забороняється виведення внутрішньобудинкової водовідвідної (каналізаційної) мережі, каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям, що розміщуються на території об’єктів благоустрою, власних земельних ділянок, до будь-яких об’єктів водного та зеленого господарства міста або до інших об’єктів благоустрою.

4.2.11.3. Забороняється відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, на природній рельєф, у водойми.

4.2.12. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт ремонтні відходи щоденно вивозяться власниками, наймачами квартир (будинків), які проводять ремонт, на полігон захоронення відходів, або передаються підприємству, що здійснює свою діяльність в галузі поводження з відходами, у спеціально-марковану тару чи упаковку (контейнери, мішки), у вартість яких закладено економічно обґрунтовані витрати підприємства – надавача послуг на видалення цих відходів.

4.2.13. Відпрацьовані паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, акумулятори, відпрацьоване електричне та електронне обладнання, відпрацьовані люмінесцентні лампи, інші небезпечні відходи слід збирати у спеціально відведених і обладнаних місцях для обов’язкової наступної їх утилізації відповідно до чинного законодавства.

4.2.14. Виконавці послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій житлового фонду, що перебуває у комунальній власності повинні:

4.2.14.1. здійснювати контроль за дотриманням графіків вивезення відходів;

4.2.14.2. здійснювати прибирання та необхідне відновлення контейнерних майданчиків.

 

Розділ 5. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ
ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ДУБРОВИЦІ

5.1. На об’єктах благоустрою міста забороняється:

5.1.1. засмічувати і забруднювати власні, прилеглі/закріплені території матеріалами, конструкціями, відходами, накопиченням снігу та криги тощо;

5.1.2. вивозити і звалювати відходи, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг, кригу у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища;

5.1.3. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків у не визначених для цього місцях;

5.1.4. використовувати не за призначенням контейнери для збирання твердих побутових відходів;

5.1.5. очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях;

5.1.6. ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у не визначених для цього місцях, крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці;

5.1.7. заправляти, ремонтувати транспортні засоби і механізми, здійснювати заходи з догляду за ними на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок, ставків, на пішохідних доріжках, тротуарах, у парках, скверах тощо, а також пересуватися транспортними засобами по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах, квітниках, інших зелених зонах міста та паркувати на них транспортні засоби;

5.1.8. переобладнувати проїзди у спосіб, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, газонах, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок тощо;

5.1.9. проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера), виданого в установленому порядку;

5.1.10. влаштовувати городи на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, пошкоджувати або знищувати газони, знищувати дерева, кущі тощо;

5.1.11. розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у не визначених для цього місцях;

5.1.12. робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, пам’ятниках та інших елементах благоустрою;

5.1.13. самовільно встановлювати рекламоносії, різноманітні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, стаціонарні малі архітектурні форми, технічні пристрої та технічні елементи, лінійні споруди та антенно-фідерні системи;

5.1.14. встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

5.1.15. захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

5.1.16. захаращувати балкони, лоджії, вікна предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, викидати з них сміття тощо;

5.1.17. викидати відходи, недопалки, папір, тару, матеріали пакувальної промисловості, лушпиння тощо на вулицях, провулках, площах, в парках, скверах, інших громадських місцях, а також спалювати відходи у не призначених для цього місцях;

5.1.18. розташовувати об’єкти торгівлі на всій території міста, крім спеціально призначених для торгівлі місць (магазини, ринки, кіоски);

5.1.19. самовільно встановлювати торгівельні лотки, павільйони, кіоски, маркізи, навіси, переносні столи для торгівлі;

5.1.20 забороняється куріння тютюнових виробів у місцях не визначених виконавчим комітетом Дубровицької міської ради».

5.2. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.2.1. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або на конкурсних засадах може залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм і правил.

5.2.2. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.2.3. На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.

5.2.4. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.2.5. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства. 

5.3. Загальна система утримання території міста.

5.3.1. Система утримання територій міста передбачає організацію прибирання, раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення відходів.

5.3.2. Для забезпечення належного санітарного рівня території міста шляхом повного збирання, видалення та своєчасного знешкодження відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається на виконавчий комітет Дубровицької міської ради, а також спеціалізовані підприємства.

5.3.3. Межі закріплених за суб’єктами благоустрою територій та режими прибирання визначаються виконавчим комітетом Дубровицької міської ради згідно з чинним законодавством.

5.3.3.1. Розроблення схем і встановлення меж об’єктів благоустрою на землях державної (комунальної) форми власності, закріплення територій покладається на власників (користувачів) об’єктів благоустрою за погодженням з сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

5.3.3.2. Межі благоустрою прилеглих/закріплених територійвстановлюються (якщо інше не передбачено проектною документацією) в граничних межах підприємств, магазинів, кіосків, павільйонів, торгових точок, підприємств побуту, присадибних ділянок до прибордюрної частини доріг. 

5.3.3.3. При відсутності з будь-якого боку підприємства, організації, установи споруд, інших об’єктів господарювання межі прилеглої/закріпленої території встановлюються на відстані 10 м від огорожі підприємства, установи, організації чи присадибної ділянки, в тому числі включаючи половину проїжджої частини дороги, якщо дороги гравійні, ґрунтові.

5.3.3.4. Власники, користувачі, орендарі земельних ділянок, розміщених на берегах річок, ставків здійснюють прибирання території до урізку води в межах їхніх ділянок.

5.3.3.5. Всі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності до виготовлення схеми меж територій, закріплених за підприємствами, установами та організаціями, зобов’язані прибирати прилеглу/закріплену територію.

5.3.3.6. Прибирання прилеглих/закріплених територій здійснюють власники об’єктів благоустрою, якщо інше не визначено договором.

5.3.4. Допущення засмічення, забруднення прилеглих/закріплених територій тягне за собою адміністративну відповідальність, стягнення відшкодувань (економічно обґрунтованих витрат) на виявлення та ліквідацію порушення.

5.3.5. Фінансування утримання прилеглої/закріпленої території здійснюється юридичними чи фізичними особами, які є власниками, користувачами, орендарями об’єктів благоустрою.

5.3.6. Всі суб’єкти благоустрою  забезпечують прибирання територій і вивезення та знешкодження побутових і великогабаритних відходів самостійно (при наявності спецтехніки) або із залученням підприємств – виконавців послуг зі збирання, перевезення, утилізації та захоронення відходів.

5.3.7. Утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також прилеглих/закріплених територій до початку будівництва покладається на власників (користувачів, орендарів) земельних ділянок. 

5.3.8. Утримання в належному стані виділених під забудову територій, а також прилеглих/закріплених територій від початку будівництва і до здачі об’єкта в експлуатацію виконується будівельними організаціями (підрядниками), якщо інше не передбачено договором підряду, під контролем власника об’єкта благоустрою або його довіреної особи.

5.3.8.1. Підрядник на виїзді з будівельного майданчика зобов’язаний забезпечити очищення коліс/гусениць транспортних засобів від бруду, унеможлививши винесення його на вулично-дорожню мережу.

5.3.9. Утримання в належному стані кладовищ, а також прилеглих/закріплених територій здійснюється комунальною службою міста Дубровицької міської ради.

5.3.10. Утримання в належному стані стоянок автотранспорту, територій автокооперативів, місць паркування, а також закріплених (прилеглих) територій здійснюється їх власниками (користувачами, орендарями).

5.3.11. Утримання в належному стані стоянок таксі, а також прилеглих/закріплених територій здійснюється на засадах дольової/пайової участі перевізниками, які отримали ліцензії в установленому порядку.

5.3.12. Власник/балансоутримувач забезпечує утримання зливної каналізації, оглядових та дощоприймальних колодязів, своєчасний ремонт люків, водостоків, приймальних решіток, прибирання і очищення канав, труб, дренажів, що призначаються для відведення поверхневих і ґрунтових вод із вулиць і шляхів, очищення і негайне вивезення відходів із дощоприймальних колодязів тощо.

5.4. Прибирання території міста:

5.4.1. Ручне прибирання здійснюється на тих ділянках, де неможливе застосування механізмів (невдосконалене покриття, тупикові ділянки тротуарів тощо), або в разі неможливості забезпечення об’єкта необхідними механізмами.

5.4.2. Ручне прибирання доцільно здійснювати у світлу частину доби з урахуванням природного освітлення в залежності від пори року:

5.4.2.1. у весняно-літню пору року – з 5-00;

5.4.2.2. в осінньо-зимову пору року – з 6-00.

5.4.3. При перевищенні температури повітря + 25º С рекомендується проводити поливання дорожнього покриття не рідше двох разів на добу.

5.4.4. Прибирання місць масового перебування людей (території ринків, торговельних зон і так далі) проводяться протягом усього робочого дня.

5.4.5. Для покращення санітарного стану території міста встановити:

5.4.5.1. загальний санітарний день прибирання – п’ятниця;

5.4.5.2. день довкілля міста – 2 рази на рік, згідно з розпорядженнями міського голови;

5.4.5.3. місячник з благоустрою – у квітні щорічно.

5.5. У разі надзвичайних погодних явищ (злива, снігопад, ожеледиця та інше):

5.5.1. виконавчим комітетом Дубровицької міської ради встановлюється спеціальний режим утримання вулично-дорожньої мережі та об’єктів благоустрою;

5.5.2. прибирання територій загального користування здійснюється за окремими схемами, затвердженими в установленому порядку із зазначенням площ, режимів і об’ємів виконання робіт суб’єктами благоустрою. 

5.5.3. При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на прибудинкових/закріплених територіях звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки. 

5.5.3.1. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів. 

5.5.3.2. Вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця, погоджені з виконавчим комітетом Дубровицької міської ради.

5.6. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, присадибних ділянок:

5.6.1. Підприємства, установи, організації та громадяни забезпечують благоустрій земельних ділянок та прилеглих до них територій, наданих їм відповідно до вимог чинного законодавства у власність (користування, оренду). 

5.6.2. Керівники підприємств, установ, організацій, фізичні особи – підприємці, власники садиб відповідно до чинного законодавства несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до заподіяння шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних, прилеглих/закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях. 

5.6.3. Утримання і благоустрій територій підприємств, установ, організацій та прибудинкових територій, присадибних ділянок громадян, належних до них будівель і споруд проводиться власниками або балансоутримувачами цих будинків, або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачами укладені відповідні договори на утримання та благоустрій прибудинкових територій.

5.6.4. Утримання та благоустрій земель запасу міста забезпечує виконавчий комітет Дубровицької  міської ради.

5.6.5. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником. Власник присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки до краю тротуару, що примикає до межі його присадибної ділянки. 

5.6.6. Власники (балансоутримувачі) малих архітектурних форм зобов’язані здійснити благоустрій згідно з Паспортом прив’язки/генпланом розміщення малої архітектурної форми, який розробляється суб’єктом благоустрою на вимогу сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

5.7. Порядок утримання, експлуатації будівель і споруд інженерного захисту територій – це комплекс взаємопов’язаних організаційних і технічних заходів з технічного обслуговування, ремонту і реконструкції будівель і споруд, інженерних систем та обладнання. 

5.7.1. Роботи з утримання, ремонту, реконструкції будівель, споруд інженерного захисту територій виконуються планово або примусово за відповідними поданнями/приписами уповноважених осіб виконавчого комітету Дубровицької міської ради, житлово-комунальних підприємств та інших контролюючих органів.

5.7.2. Відповідальність за утримання будівель, споруд інженерного захисту територій несуть власники, орендарі, керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи (далі – балансоутримувачі) згідно із законодавством України. 

5.8. Уповноважені особи виконавчого комітету Дубровицької міської ради та житлово-комунальних підприємств видають приписи власникам (балансоутримувачам) щодо приведення їхніх об’єктів та елементів благоустрою у відповідний стан  згідно з додатком 1 до цих Правил.

 

Розділ 6. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ І ПРИБИРАННЯ ВУЛИЧНИХ,
ДВОРОВИХ ТЕРИТОРІЙ, ПАРКІВ, СКВЕРІВ МІСТА

6.1. Механізоване та ручне прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту здійснюється відповідними комунальними підприємствами.

6.2. Суб’єкти господарювання – підприємства, організації, установи, інші заклади прибирають прилеглу та закріплену територію.

6.3. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена виконавчим комітетом Дубровицької міської ради та актом землекористування, межею є середина розриву.

6.4. Житлово-експлуатаційні підприємства здійснюють прибирання асфальтобетонного покриття, зелених зон у межах домоволодінь.

6.5. Всі торговельні, орендні підприємства та організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які розміщені в житлових будинках та на територіях домоволодінь, а також кіоски, майстерні, лотки та інші повинні мати погоджені з районною санітарно-епідеміологічною станцією та КП «Будинкоуправління» схеми прилеглих територій, прибирання яких здійснюється працівниками цих підприємств чи організацій.

6.6. Прибирання відведеної та прийнятої будівельниками під забудову території, а також території навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію.

6.7. Прибирання на ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень з ремонту годинників та взуття, трансформаторних підстанцій, теплопунктів та пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10 м здійснюють власники цих об’єктів.

6.8. Власники земельних ділянок, орендарі, будівлі та ділянки яких розміщені біля водойм, меліоративних каналів, що не мають забудови з протилежної сторони, прибирають весь масив проїжджої території, обох тротуарів і спусків до води.

6.9. Прибирання платних стоянок автотранспорту та майданчиків, відведених під стоянку таксі, територій автокооперативів здійснюється їхніми власниками.

6.10. Прибирання міських територій у районах приватної забудови здійснюється їхніми власниками в межах домоволодінь до проїжджої частини вулиці.

6.11.Відповідні комунальні підприємства встановлюють урни на тротуарах, площах, зупинках громадського транспорту, в парках, скверах та інших громадських місцях.

6.13. Суб’єкти господарювання інших форм власності зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд.

6.13.1. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття, при переповнені декілька разів на день.

 

Розділ 7. УТРИМАННЯ ТА ПРИБИРАННЯ ДОРІГ, ВУЛИЦЬ

7.1. Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

7.2. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

7.3. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

7.4. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

7.4.1. своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

7.4.2. постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначати їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

7.4.3. контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

7.4.4. вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом з відповідними службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною автомобільною інспекцією Міністерства внутрішніх справ України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

7.4.5. аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, які призводять до їх скоєння;

7.4.6. сповіщати виконавчий комітет Дубровицької міської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, про погодно-кліматичні та інші умови;

7.4.7. забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

7.5. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах ліній міських вулиць і доріг, зобов’язані:

7.5.1. утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

7.5.2. установлювати і утримувати у справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

7.5.3. у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти;

7.5.4. утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

7.5.5. забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

7.5.6. забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

7.5.7. дотримуватися вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

 

Розділ 8. ПРИБИРАННЯ ДОМОВОЛОДІНЬ

8.1. Відходи та сміття вивозяться відповідними підприємствами з усіх домоволодінь на підставі укладених договорів, а також самостійно підприємствами спеціально обладнаним транспортом.

8.2. Суб’єкти господарювання та громадяни, які мають будинки на правах приватної власності зобов’язані щорічно, за два місяці до кінця календарного року, укладати договори вивезення, приймання та знешкодження побутових відходів на наступний рік.

8.3. Прибирання домоволодіння проводиться його власником. Власник забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його домоволодіння, до краю тротуару, що примикає до його межі. 

 

Розділ 9. УТРИМАННЯ ПЛЯЖІВ, ПАРКІВ, ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ
ТА ІНШИХ МІСЦЬ ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ

9.1. Суб’єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування об’єкта.

9.2. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з районною санітарно-епідеміологічною станцією.

9.3. Прибирання території пляжів здійснюється суб’єктами господарювання, відповідальними за ці території.

9.4. На берегах водоймищ, річок та на інших прибережних смугах розташовуються за відповідними проектами лише пляжі, тіньові навіси, спортивні майданчики.

9.5. Збирання листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. 

9.6. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації.

9.7. Порядок утримання зелених насаджень здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 

9.8. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв. За заподіяння шкоди зеленим насадженням порушник притягується до відповідальності.

9.9. Догляд за зеленими насадженнями в місцях загального користування проводиться комунальною службою міста Дубровицької міської ради.

9.10. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів міського бюджету залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку. 

9.11. Видалення зелених насаджень здійснюється на підставі актів обстеження постійно діючої комісії з контролю за зеленими насадженнями міста та дозволу (ордера) на поводження із зеленими насадженнями. 

9.12. Відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об’єктів зеленого будівництва за погодженням з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Рівненській області можуть бути розташовані будівлі та споруди некапітального характеру торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. 

9.13. Кожен власник, користувач, балансоутримувач тимчасової споруди, яка розміщена в зеленій зоні, повинен мати схему благоустрою вказаної зони із вказаними на ній місцями тимчасового розміщення відходів та місцем розташування туалету (біотуалету). 

9.14. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах міста є:

9.14.1. на об’єктах благоустрою державної (комунальної) власності – балансоутримувачі зелених насаджень;

9.14.2. на територіях установ, підприємств, організацій та на прилеглих/закріплених територіях – установи, організації, підприємства, фізичні особи – підприємці;

9.14.3. на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, – власники цих територій;

9.14.4. на землях запасу міста – комунальні підприємства міста, спеціалізовані на роботах з озеленення, за якими ці території закріплені в установленому порядку;

9.14.5. на присадибних ділянках, на прилеглих і закріплених територіях – їх власники або користувачі.

9.15. Власники (користувачі, балансоутримувачі) зелених насаджень зобов’язані:

9.15.1. проводити своєчасну обрізку гілок дерев в охоронних зонах (у радіусі 1 м) провідників під струмом, а також тих, що закривають покажчики вулиць та будинків, а також у межах дорожніх знаків з метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

9.15.2. проводити косіння газонів періодично, при досягненні трав’яним покривом висоти 15 см, залишаючи покрив висотою 3 – 5 см (скошена трава повинна бути прибрана протягом тієї ж доби, коли виконувалися роботи з косіння);

9.15.3. поливати зелені насадження зранку, не пізніше 9-ї години, або у вечірній час – після 18-ї години;

9.15.4. негайно видаляти аварійні, сухостійні дерева з оформленням (у триденний термін) актів на право їх видалення в разі, якщо стан цих дерев загрожує життю, здоров’ю громадян або здатен завдати збитків юридичним особам;

9.15.5. утримувати тимчасові споруди, малі архітектурні форми, рекламні засоби, садово-паркові меблі у справному стані, навесні мити та фарбувати їх;

9.15.6. систематично видаляти самонасіяні дерева (дерева з кореневою шийкою до 5 см видаляються без відшкодування відновної вартості), постійно знімати омелу з дерев;

9.15.7. встановлювати декоративну захисну огорожу в місцях постійного ушкодження газонів, квітників, а лунки дерев обкопувати, прикривати мульчею, декоративними металевими решітками або влаштовувати по периметру декоративну огорожу; не допускати паростків на стовбурах дерев та в межах їх кореневої шийки;

9.15.8. реалізовувати заходи щодо запобігання виникненню осередків пошкодження зелених насаджень шкідниками та ураження їх хворобами, появи отруйних рослин на території міста, а також вести боротьбу з ними дозволеними для міського середовища методами;

9.15.9. при виконанні робіт з ліквідації аварій на інженерних мережах терміново зносити дерева і зелені насадження, які знаходяться в охоронних зонах, за власні кошти за заявкою виконавця робіт або власника інженерних мереж. 

9.16. Власники (користувачі, балансоутримувачі) будівель і споруд, розміщених на території парків, скверів, площ загального користування, керівники організацій, які надають торговельні та побутові послуги на зазначених територіях, зобов’язані своєчасно виконувати вимоги виконавчого комітету Дубровицької міської ради щодо санітарного стану, озеленення та квіткового оформлення в межах прилеглої/закріпленої території. 

9.17. На території об’єктів благоустрою зеленого господарства забороняється:

9.17.1. рух та паркування автомобілів, мотоциклів і мопедів (крім спеціалізованого транспорту);

9.17.2. складування матеріалів, конструкцій, обладнання, відходів тощо;

9.17.3. вивезення і накопичення у не відведених спеціально для цього місцях відходів, гілок, деревини, листя, бур’янів, скошеної трави, снігу;

9.17.4. випасання свійських тварин, утримання, вигулювання та дресирування тварин;

9.17.5. спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття та порушення інших правил територій загального призначення (парки, сквери, пляжі), здійснення дій, що призводять до порушень пожежної безпеки;

9.17.6. підвішування на деревах гамаків, гойдалок, мотузок для сушіння білизни, забивання в стовбури цвяхів, прикріплення засобів зовнішньої реклами, електропроводів, колючого дроту тощо, що може пошкодити дерева, а також збирання соку берези, клена, смоли хвойних рослин шляхом зарубок чи свердління отворів на них;

9.17.7. самовільне викопування дерев, кущів, багаторічних рослин та квітів;

9.17.8. самовільне висаджування дерев, кущів, багаторічних рослин і квітів;

9.17.9. обслуговування, ремонт та миття транспортних засобів, машин, механізмів;

9.17.10. виконання земляних, будівельних та інших робіт без дозволу (ордера) на роботи з благоустрою території, за винятком робіт, що проводяться спеціалізованими підприємствами в галузі озеленення;

9.17.11. посипання тротуарів, доріжок, прогулянкових стежок та іншого твердого покриття хімічними препаратами, не дозволеними для такого використання;

9.17.12. викидання/видалення соляної суміші на території зелених насаджень під час зимового прибирання вулиць, доріжок тощо;

9.17.13. самовільне розміщення засобів реклами, тимчасових споруд та малих архітектурних форм;

9.17.14. влаштування компостних куп, гноєсховищ;

9.17.15. влаштування на власний розсуд місць для відпочинку, встановлення наметів, тимчасових конструкцій для забезпечення затінку тощо;

9.17.16. садівництво та городництво;

9.17.17. влаштовування ігор, спортивних змагань тощо без відповідних на те погоджень;

9.18. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій розташовані зелені насадження, що не підлягають знесенню, забудовник зобов’язаний:

9.18.1. огороджувати (захищати) дерева на території будівельного майданчика;

9.18.2. у процесі будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також влаштовувати лунки для існуючих дерев і кущів радіусом не менше 0,5 м від стовбура;

9.18.3. не допускати копання канав глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані меншій ніж 2 м від дерева та 1,5 м від чагарнику;

9.18.4. засипати ґрунтом кореневі шийки стовбурів дерев та чагарників;

9.18.5. зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству, визначеному місцевими органами виконавчої влади, для використання на потреби з озеленення;

9.18.6. не допускати складування конструкцій та будівельних матеріалів на відстані меншій ніж 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарнику.

 

Розділ 10. ОСВІТЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ, БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

10.1. Утримання елементів зовнішнього освітлення на об’єктах благоустрою реалізується балансоутримувачами відповідно до вимог чинного законодавства.

10.2. Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

10.2.1. Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутрішньоквартальних проїздів здійснюється згідно з установленими нормативними документами.

10.2.2. Середня яскравість освітлення тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості освітлення покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

10.2.3. Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюються їх балансоутримувачем.

10.2.4. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше ніж 3 м.

10.2.5. Для освітлення вказаних об’єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

10.2.6. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок.

10.2.8. На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

10.2.9. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

10.2.10. Включення та відключення зовнішнього освітлення територій міста виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим власником об’єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення.

10.2.11. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під’їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

10.2.12. Відсоток непрацюючих світлоточок не повинен перевищувати 5 %.

10.2.13. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться невідкладно з огородженням місць проведення робіт та встановлення відповідних дорожніх знаків.

10.2.14. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться в термін, який не перевищує трьох діб, з подальшим відновлення благоустрою території в разі його порушення.

10.2.15. Зовнішнє архітектурне освітлення повинне забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об’єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

10.2.16. Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

10.2.17. З метою одержання додаткової економії електроенергії в темний час доби допускається знижувати рівень освітленості.

 

Розділ 11. РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ
ФОРМ ТА ТИМЧАСОВИХ СПОРУД

11.1. Порядок розміщення малих архітектурних, форм та тимчасових споруд визначений Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, а також іншими нормативно-правовими актами.

11.2. Підставою для проведення робіт щодо встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд є дозвіл (ордер) на проведення робіт з благоустрою, який видається за наявності дозволу на розміщення тимчасових споруд, виданого дозвільними органами в установленому порядку.

11.3. Порядок розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

11.3.1. Розміщення та утримання малих архітектурних форм та тимчасових споруд у місцях, визначених для проведення загальноміських заходів, проводиться згідно з вимогами розпорядчих документів Дубровицької міської ради в яких обов’язково передбачаються заходи щодо запобігання пошкодженню об’єктів благоустрою, зелених насаджень, укладання угод на вивезення відходів, забезпечення контролю за організацією постійного прибирання закріплених і прилеглих територій, своєчасного вивезення вмісту контейнерів та урн для сміття.

11.3.2. Біля кожної малої архітектурної форми та тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також штучне покриття вдосконаленого типу завширшки:

- по всій довжині фасаду (незалежно від конструкції споруди) – 2 м;

- з боку вітрини і службового входу – 1 м;

- з боку входу для покупців – 1,7 м.

11.3.3. У разі розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд на відстані більше 2 метрів від тротуару з тротуару до них повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,7 метра з урахуванням потреби для просування осіб з обмеженими можливостями.

11.3.4. Біля стаціонарних малих архітектурних форм та тимчасових споруд повинно бути встановлено не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів. Власник малої архітектурної форми та тимчасових споруд проводить заходи з озеленення та квіткового оформлення цієї території, а також забезпечує прибирання прилеглої території.

11.3.5. Власники (балансоутримувачі) зобов’язані проводити (в разі необхідності, але не менше одного разу на рік) відновлення зовнішнього вигляду малої архітектурної форми та тимчасової споруди згідно з паспортом, затвердженим в установленому порядку сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

11.3.6. Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без оформленої в установленому порядку відповідної дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами, тимчасовими спорудами чи конструкціями, а використання земельної ділянки під ці споруди класифікується як самовільне зайняття/захоплення землі.

11.3.6.1. Вищезазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, яка здійснила встановлення.

11.3.6.2. Якщо особа, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не демонтувала їх у визначені приписом строки, демонтаж малих архітектурних форм та тимчасових споруд здійснюється в порядку, встановленому цими Правилами.

11.3.6.3. Особа, яка здійснила або здійснює самочинне встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд, не набуває права власності на них.

11.3.7. Забороняється розміщення малих архітектурних форм та тимчасових споруд у межах червоних ліній забудови, в охоронних зонах інженерних мереж та за рахунок зелених насаджень, у тому числі за рахунок газонів, квітників тощо, крім випадків, прямо визначених Дубровицькою міською радою.

11.4. Порядок демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій.

11.4.1. Демонтаж, перевезення, зберігання самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, власники яких ухиляються від демонтажу (або власники яких не відомі), відновлення благоустрою на місці самовільного їх встановлення здійснюються за кошти місцевого бюджету. Відшкодування завданих збитків здійснюється в установленому порядку.

11.4.2. Рішення про демонтаж самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій приймається виконавчим комітетом Дубровицької міської ради.

11.4.3. Демонтаж здійснюється в такому порядку:

11.4.3.1. При виявленні самовільно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій скликається комісія з представників сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради, Дубровицького районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області (за згодою), особи, яка здійснила самовільне встановлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (у разі її присутності), для їх огляду, про що складається акт.

Акт обов’язково повинен містити опис малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень.

11.4.3.2. Після складання акта власнику незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій вручається припис встановленої форми, в якому йому пропонується самостійно демонтувати вказану споруду у передбачений термін. 

11.4.3.3. Після закінчення строку, вказаного в приписі, спеціалістами сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради готується проект рішення виконавчого комітету Дубровицької міської ради про демонтаж незаконно встановлених малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, який виноситься на найближче засідання виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

11.4.3.4. Якщо незаконно встановлені малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції перешкоджають життєдіяльності громадян, функціонуванню об’єктів благоустрою, проїзду транспорту тощо, допускається прийняття рішення про демонтаж на позачерговому засіданні виконавчого комітету Дубровицької  міської ради, яке повинне відбутися не пізніше двох днів з моменту закінчення строку, вказаного в приписі про демонтаж незаконно встановленої малої архітектурної форми, тимчасової споруди чи конструкції.

11.4.3.5. Якщо незаконне встановлення малої архітектурної форми, тимчасової споруди чи конструкції створює аварійну ситуацію допускається їх негайний демонтаж з подальшим повідомленням виконавчого комітету Дубровицької  міської ради та власника малої архітектурної форми, тимчасової споруди чи конструкції.

11.4.3.6. Під час демонтажу малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій ці об’єкти опечатуються та перевозяться на майданчик тимчасового зберігання, де передаються відповідальній особі під розписку.

11.4.4. Демонтовані малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції видаються власнику або його представнику після оплати ним збитків і витрат, понесених під час проведення демонтажу, перевезення, розвантаження та зберігання малих архітектурних форм, тимчасових споруд чи конструкцій, відновлення порушеного благоустрою.

11.5. Особа, що самовільно встановила малі архітектурні форми, тимчасові споруди чи конструкції, несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

11.6. Дія цього розділу, крім того, поширюється на осіб, які встановили збірно-розбірні гаражі або гаражі типу “черепашка” без відповідного дозволу.

 

Розділ 12. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ (ПРИСТРОЇВ) НА БУДІВЛЯХ ТА СПОРУДАХ МІСТА

12.1. Цей розділ врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв), кабельних магістральних та розподільчих мереж, антенно-фідерного господарства на будівлях та спорудах житлового та громадського призначення в місті Дубровиця.

12.2. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються на будівлях і спорудах міста, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, повинні мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров’я України.

12.3. Забороняється встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах міста:

12.3.1. на головних фасадах будівель та споруд, а також бокових фасадах стін, видимих зі сторони вулиць, площ та магістральних вулиць, а також на покрівлях з поліуретановим покриттям;

12.3.2. без відповідного погодження, визначеного цим розділом;

12.3.3. із кріпленням до цегляних оголовків димо-вентиляційних каналів.

12.4. Обмеження встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах міста:

12.4.1. Встановлення приладів кондиціонування повітря дозволяється за умови:

12.4.1.1. обов’язкового відведення конденсату у внутрішньобудинкові мережі водовідведення або водостічні труби з наступною герметизацією місця врізки;

12.4.1.2. погодження на встановлення з балансоутримувачем будинку.

12.4.2. Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та іншого на дахах будинків і споруд дозволяється за умови:

12.4.2.1. обов’язкової герметизації місця врізки, забезпечення грозозахисту, забезпечення механічної стійкості до дії вітру, вібрації та інших механічних навантажень;

12.4.2.2. погодження на встановлення з балансоутримувачем будинку.

12.5. Порядок отримання погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах міста:

12.5.1. Для отримання погодження на розміщення фасадних рекламно-інформаційних вивісок, пристроїв для підсвічування та освітлення фасадів будинків проектними організаціями виготовляється паспорт, який погоджується з сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

12.5.2. Для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, а саме: кабельних ліній телекомунікацій і електропостачання, технічних засобів телекомунікацій, замовник подає заяву встановленого зразка (згідно з додатком 2 до цих Правил) в сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

12.5.3. До заяви додаються:

12.5.3.1. копія свідоцтва про державну реєстрацію;

12.5.3.2. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців;

12.5.3.3. копія довідки ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ);

12.5.3.4. копія довідки про взяття на облік платника податку;

12.5.3.5. копія ліцензії Національної комісії з питань регулювання зв’язку на здійснення технічного обслуговування мережі або довідка про рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку щодо включення заявника до реєстру суб’єктів господарювання у сфері телекомунікації;

12.5.3.6. попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище;

12.5.3.7. копія робочого проекту та схеми ліній магістралей електрозв’язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі, виготовлена в масштабі 1 : 2000;

12.5.3.8. копія договору з власником будинку або уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

12.5.3.9. копія договору з ліцензованою будівельною організацією, яка буде виконувати роботи.

12.6. Порядок погодження робочого проекту:

12.6.1. Копію робочого проекту прокладання кабелю між будинками та спорудами із зазначенням місця розміщення елемента (пристрою) і конструкції кріплення на внутрішньобудинкову мережу погоджують:

12.6.1.1.Сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради;

12.6.1.2. балансоутримувач (власник) будинку;

12.6.1.3. орган державного пожежного нагляду.

12.6.2. Установами, якими погоджується робочий проект, здійснюється перевірка правильності прокладання кабелю із зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. 

12.6.3. У разі відсутності зауважень у термін, що не перевищує 7 календарних днів, робочий проект погоджується без стягнення за це плати.

12.6.4. У разі виявлення недоліків або інших можливостей прокладання телекомунікаційної мережі на базі своїх чи інших суб’єктів господарювання вільних ресурсів протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це замовнику, з викладенням їх переліку. 

12.6.5. При встановленні радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, копію робочого проекту додатково погоджує Державна інспекція електрозв’язку в Рівненській області із зазначенням місця розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках і спорудах.

12.6.6. При встановленні технічних елементів та пристроїв, які потребують забезпечення електроживленням, замовник повинен додатково надати до погодження проект на електричне приєднання. 

12.7. Порядок розгляду заяв:

12.7.1. Заява встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності – згідно з додатком 2 до цих Правил) подається замовником в сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради впродовж одного календарного місяця від останньої з дат погоджень, зафіксованих у робочому проекті.

12.7.2. Сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради здійснюється перевірка наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У разі відсутності зауважень у термін, що не перевищує 7 календарних днів, видається погодження встановленого зразка (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності – згідно з додатком 3 до цих Правил) без стягнення за це плати. 

12.7.3. У разі виявлення недоліків протягом 7 робочих днів з дня отримання запиту повідомляється про це замовнику з викладенням їх переліку.

12.7.4. Сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради має право мотивовано відмовити замовнику у видачі погодження винятково з таких причин:

12.7.4.1. наявність простроченої протягом трьох місяців, заборгованості заявника за раніше надані балансоутримувачем місця з розміщення обладнання, або за відсутності договору з власником будинку чи з уповноваженою ним організацією на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв);

12.7.4.2. якщо замовник упродовж 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше, не усунув їх та не повідомив про це сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради;

12.7.4.3. якщо проект, наданий замовником до погодження, виконаний з порушенням діючих державних будівельних норм, керівних нормативних документів, державних стандартів, інструкцій та правил.

12.7.5. Погодження видається на 1 рік. Якщо замовник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

12.7.6. Після виконання робіт замовником оформляється акт (зразок для будівель (споруд) міської комунальної власності – згідно з додатком 4 до цих Правил) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту із залученням сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради та балансоутримувача (власника) будинку.

12.7.7. Копія погодження та акт робочої комісії реєструються в секторі містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

12.8. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів на будівлях і спорудах у місті Дубровиця:

12.8.1. Телекомунікаційні мережі прокладаються з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів у цій сфері.

12.9. На замовника покладається відповідальність за стан телекомунікаційних мереж і обладнання, а також демонтування мереж та обладнання, які не використовуються.

12.10. Узгодження місця розміщення обладнання на будівлях та спорудах замовник здійснює з сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради під час погодження робочого проекту.

12.11. При переобладнанні, реконструкції, ремонті фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку за 30 днів до початку робіт повідомляє письмово про це власників мереж для вирішення ними питань щодо впорядкування, перенесення або відновлення мереж. 

12.12. Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Дубровиця:

12.12.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього розділу в частині розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) у всіх випадках покладається на сектор містобудування,архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради. 

12.12.2. У разі виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об’єктах комунальної власності з порушенням вимог цього розділу (на які отримано відповідне погодження) сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради видає особі, яка встановила технічний елемент (пристрій), припис про усунення порушень у десятиденний термін з моменту отримання припису.

12.12.3. При самовільному встановленні технічних елементів (пристроїв) на об’єктах комунальної власності, фізичні та юридичні особи всіх форм власності притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

12.12.4. Самовільно встановлені технічні елементи (пристрої) на об’єктах комунальної власності підлягають негайному (у п’ятиденний термін з моменту фіксації порушення) демонтажу порушником, а після закінчення цього терміну – за його рахунок КП «Будинкоуправління».

 12.12.5. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні вимог цього розділу, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також встановленоїзаконами України “Про охорону культурної спадщини”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про телекомунікації”, “Про підтвердження відповідності”, Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 року № 244, Правилами благоустрою міста Дубровиці, іншими законодавчими актами України.

12.12.6. В разі заподіяння значної шкоди або руйнування конструкцій покрівель (дахів), оголовків димо-вентиляційних каналів, фасадів, балконів будівель та споруд, що є комунальною (державною) власністю, винні в цьому фізичні особи та юридичні особи всіх форм власності повинні відновити зазначені конструкції або відшкодувати власнику (балансоутримувачу) збитки в розмірах заподіяної шкоди конструкціям будівель і споруд.

12.12.7. Спори, що виникають стосовно питання відшкодування збитків, завданих при встановленні технічних елементів (пристроїв), між фізичними, юридичними особами та балансоутримувачем (власником) будівлі або споруди, державними органами, органами місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. 

 

Розділ 13. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛІВ (ОРДЕРІВ)

13.1. Проведення на території міста робіт з благоустрою, земляних робіт без відповідного дозволу (ордеру) заборонено.

13.2. Порядок отримання дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою  та земляні роботи:

13.2.1. Дозвіл (ордер) на роботи з благоустрою/земляні роботи на період виконання: земляних, монтажних, інших робіт, пов’язаних з прокладанням, перекладанням, ремонтом, в тому числі ліквідацією аварій інженерних мереж і споруд, будівництвом і ремонтом будинків, транспортних магістралей, доріг, площ, інженерними вишукуваннями, благоустроєм та озелененням територій, надається на підставі письмового звернення замовника (забудовника), в якому повинні бути вказані адреса, назва та характеристика виконуваних робіт. До листа додається заявка установленої форми (інформація про виконавця робіт і замовника) згідно з додатком 5 до цих Правил.

13.2.2. Сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради здійснює видачу дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою/земляні роботи при виконанні земельних, будівельних та інших робіт і капітальних ремонтів на території міста Дубровиці [далі –
дозвіл (ордер)].

13.3. Порядок отримання дозволів (ордерів) на роботи з благоустрою/земляні роботи при виконанні планових земельних, будівельних та інших робіт і капітальних ремонтів:

13.3.1. Заявник звертається до сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради із заявкою встановленої форми.

13.3.2. До заявки додаються необхідні документи:

13.3.2.1. графік виконання робіт;

13.3.2.2. план-схема місця проведення робіт;

13.3.2.3. довідка про наявність необхідних матеріалів;

13.3.2.4. погодження із зацікавленими організаціями (2 примірники);

13.3.2.5. витяг з наказу про призначення відповідального за виконання земляних робіт;

13.3.2.6. гарантійний лист про відновлення благоустрою (асфальтування) на місці проведення земляних робіт;

13.3.2.7. правоустановчі документи на територію, на якій проводяться роботи;

13.3.2.8. договір з підприємством, організацією на відновлення благоустрою, твердого покриття на місці проведення земляних робіт;

13.3.2.9. паспортні дані керівника робіт.

13.3.3. Заявка та документи опрацьовуються в секторі містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради та за результатами опрацювання (не пізніше 5 робочих днів) видається вмотивована відмова або лист погоджень з переліком балансоутримувачів об’єктів благоустрою, інженерних мереж, будівель, споруд, з якими виконавець робіт повинен їх погодити в зазначений в ордері термін (згідно з додатком 7 до цих Правил).

13.3.4. Перелік балансоутримувачів, які мають право погоджувати лист погоджень, визначається уповноваженою особою сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

13.3.5. Термін погодження не може перевищувати 1 місяця. В окремих випадках термін погодження може бути продовжено за повторним зверненням заявника.

13.3.6. У разі неподання погодженого листа погоджень у визначені терміни заявнику надається відмова в отриманні дозволу (ордера).

13.3.7. Дозвіл при виконанні земельних, будівельних та інших робіт і капітальних ремонтів на території міста видається уповноваженою особою сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради в термін 5 робочих днів з моменту подання заявником усіх необхідних документів (включаючи лист погоджень) (згідно з додатком 8 до цих Правил).

13.3.8. Дозвіл (ордер) надається на кожен окремий об’єкт за умови відповідності наданої дозвільної та проектної документації вимогам чинного законодавства.

13.3.9. Термін дії дозволу (ордера) визначається сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

13.3.10. На прокладання інженерних мереж поза будівельним майданчиком видаються дозволи (ордери) на кожну мережу, за винятком, коли їх прокладання передбачено в одному технічному коридорі.

13.4. Види робіт, які не потребують оформлення дозволу (ордера), але потребують завчасного повідомлення та погодження в секторі містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради:

13.4.1. встановлення квіткових ваз;

13.4.2. встановлення огорожі на час проведення масових заходів;

13.4.3. фарбування наземних пішохідних переходів, мостів;

13.4.4. встановлення опор без розкриття траншей та обмеження руху;

13.4.5. поточний ремонт у межах червоних ліній;

13.4.6. роботи з поточного ремонту будівель, споруд без внесення конструктивних змін балансоутримувачами (покрівлі, відмостки та інше);

13.4.7. окремі види робіт, що проводяться спеціалізованими комунальними підприємствами (посадка, посів, прополювання тощо).

13.5. Видача дозволів (ордерів) у зв’язку з виконанням робіт щодо влаштування дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, майданчиків для відпочинку людей здійснюється за погодженням з сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради. 

13.6. При порушенні цілісності об’єктів/елементів благоустрою у зв’язку з виконанням робіт виконавець цих робіт зобов’язаний розмістити на місці робіт інформацію про себе та про термін виконання робіт, викладену на інформаційному щиті встановленого зразка. 

13.7. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій:

13.7.1. Отримання дозволів (ордерів) у разі виникнення аварій здійснюється на підставі заяви (додаток 6 до цих Правил).

13.7.1.1. Відповідальність за своєчасне повідомлення та подання документів для оформлення дозволу (ордера) несе балансоутримувач (власник) мереж, споруд та інших об’єктів.

13.7.1.2. За несвоєчасне повідомлення, подачу документів балансоутримувач (власник) притягується до адміністративної відповідальності.

13.7.2. У разі виникнення аварії на інженерних мережах, спорудах власник або їх балансоутримувач зобов’язаний у цей же день проінформувати сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради та негайно вжити заходів щодо її ліквідації.

13.7.3. Протягом години власник або балансоутримувач звертається до сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради із заявкою на отримання аварійного дозволу, надає до неї ситуаційну схему місця аварії та стислий опис самої аварії. Після цього протягом години власнику або балансоутримувачу надається дозвіл на проведення аварійних робіт, який надає право на виконання всього переліку робіт, пов’язаних з ліквідацією аварії (згідно з додатком 9 до цих Правил).

13.7.4. На виконання вимог цих Правил виконавець робіт обов’язково протягом доби надає в сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради дефектний акт та схему розкриття, а при наявності – проектну документацію.

13.7.5. Після завершення аварійних робіт виконавець робіт зобов’язаний провести відновлення благоустрою в термін, що не перевищує п’яти робочих діб.

13.7.6. У дозвіл (ордер) обов’язково вноситься інформація про організації – балансоутримувачі існуючих інженерних мереж у межах місця аварії, яким виконавець робіт зобов’язаний повідомити про початок робіт та запросити їх на місце ліквідації аварії.

13.7.7. У разі неможливості відновлення порушеного благоустрою у зв’язку з погодними умовами аварійний дозвіл (ордер) переводиться у плановий з визначенням терміну виконання робіт у період сприятливих погодних умов, а виконавець робіт проводить тимчасове відновлення благоустрою доріг і тротуарів у нижньому шарі асфальтовою або бетонною сумішшю з наступним відновленням за типом існуючого покриття в період сприятливих погодних умов.

13.7.8. У разі невідновлення благоустрою у визначені в аварійному дозволі (ордері) терміни виконавець робіт притягається до відповідальності, а аварійний ордер переводиться у плановий ордер на тимчасове порушення благоустрою з новими термінами відновлення благоустрою, про що сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради інформує виконавця робіт.

13.7.9. Термін закриття дозволу (ордера) встановлюється до 5 діб після закінчення робіт щодо ліквідації аварії з обов’язковим його поверненням в сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт та відновлення цілісності об’єктів/елементів порушеного благоустрою покладається на організацію – виконавця робіт.

13.7.10. Перед початком робіт власники інженерних мереж спільно з сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради та іншими заінтересованими особами складають акт обстеження території з метою визначення стану об’єкта/елементів благоустрою.

13.7.11. Усі елементи благоустрою, інші об’єкти, які знаходяться в межах охоронних зон інженерних мереж та заважають експлуатації цих мереж, підлягають знесенню за першою вимогою відповідних експлуатаційних організацій за рахунок осіб, винних у самовільному розміщенні, або за рахунок місцевого бюджету.

13.7.12. Після ліквідації аварії відновлення твердого покриття з наступним відновленням озеленення та благоустрою здійснюється за рахунок власника, балансоутримувача об’єкта згідно з договорами та оплатою вартості робіт виконавцем робіт з подальшим закриттям дозволу (ордера).

13.7.13. При переведенні аварійного дозволу (ордера) в плановий у зв’язку з виявленням значних обсягів пошкоджень інженерних мереж плановий дозвіл (ордер) видається без вимоги нового проекту та без змін переліку погоджувальних організацій (за умови відсутності змін існуючого проекту).

13.8. У разі зміни або ліквідації (призупинення діяльності) генеральної підрядної організації замовник зобов’язаний переоформити дозвіл (ордер) на нового виконавця робіт.

13.9. Якщо роботи призупинені у зв’язку з відсутністю фінансування, дозвіл (ордер) за згодою замовника (забудовника) і підрядної організації переоформлюється (без права виконання робіт) на замовника (забудовника) для утримання території будівельного майданчика, тимчасової огорожі та прилеглої території в задовільному санітарно-технічному стані.

13.9.1. У разі невизначеного терміну відновлення фінансування об’єкт може бути законсервовано, а після надання до сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради затвердженого акта про консервацію об’єкта дозвіл (ордер) підлягає закриттю.

13.9.2. Відповідальність за санітарно-технічний стан об’єкта несе замовник (забудовник).

13.10. При коригуванні проектних рішень (у бік зменшення обсягів робіт) вносяться відповідні зміни у виданий дозвіл (ордер) за письмовим зверненням замовника (забудовника). При збільшенні обсягів робіт видається новий дозвіл (ордер).

13.11. Виконання робіт вважається самовільним, якщо дозвіл (ордер) не було завчасно продовжено у зв’язку з чим виникає відповідальність за самовільне будівництво.

13.12. Призупинення, проводження і закриття дозволів (ордерів).

13.12.1. Дія дозволу (ордера) може бути призупинена при:

13.12.1.1. виконанні робіт з порушенням вимог затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних, екологічних норм і правил;

13.12.1.2. виявленні неповноти дозвільних документів відповідних організацій або фальсифікації документів;

13.12.1.3. виникненні під час виконання робіт загрози населенню та території;

13.12.1.4. порушенні прав суміжних землекористувачів, а також інтересів фізичних та юридичних осіб, що охороняються чинним законодавством;

13.12.1.5. виявленні порушень установленого порядку оформлення ордерів, тимчасового призупинення дозвільної документації, на підставі якої було видано ордер;

13.12.1.6. невиконанні, недотриманні відповідних приписів щодо благоустрою, виданих уповноваженими органами.

13.12.2. У дозвіл (ордер) у разі його призупинення вноситься відповідна відмітка про дату та причини призупинення.

13.12.3. Відновлення дії дозволу (ордера) відбувається на підставі письмового звернення підрядної організації до сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради з підтвердженням факту усунення порушень та гарантією дотримуватися порядку виконання робіт, встановленого цими Правилами.

13.12.4. Тимчасове призупинення дії дозволу (ордера) не є підставою для продовження (перенесення) терміну його дії.

13.12.5. Зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) застосовується в разі:

13.12.5.1. виникнення непереборних загроз безпеці населенню та території при продовженні робіт;

13.12.5.2. значних порушень затвердженої проектної документації, містобудівних, будівельних, санітарних та екологічних норм і правил у частині забезпечення безпеки населення і територій, недотримання режиму охорони об’єктів культурної спадщини, природно-заповідного, водного фонду і тому подібного;

13.12.5.3. невиконання або несвоєчасного виконання виявлених порушень під час призупинення дії ордера;

13.12.5.4. невиконання замовником (забудовником) обов’язків згідно з угодою (контрактом) на будівництво або рішення громадських слухань;

13.12.5.5. виявлення грубих порушень установленого порядку оформлення ордерів, закінчення терміну дії дозвільної документації, на підставі якої видано ордер;

13.12.5.6. значних порушень вимог забезпечення упорядкованого середовища життєдіяльності в період будівництва, які створюють загрозу безпеці населення і території, порушують режим безперервного інженерного забезпечення, транспортного і комунально-побутового забезпечення населення та прилеглих територій.

13.12.6. У разі зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) власник повертає його до сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

13.12.7. Рішення про скасування або призупинення дії дозволу (ордера) приймає сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради, про що повідомляє в письмовій формі замовника (підрядника) та зацікавлені організації. 

13.12.8. Відповідальність за відновлення порушеного благоустрою та за утримання будівельного майданчика після зупинення (анулювання) дії дозволу (ордера) покладається на замовника (забудовника), який зобов’язаний вжити заходів для усунення причин, на підставі яких зупинено дію ордера.

13.12.9. Для відновлення робіт необхідно оформити в установленому порядку новий ордер.

13.13. Дозвіл (ордер) після закінчення терміну його дії повинен бути:

13.13.1. подовжений – у разі необхідності подальшого виконання робіт на об’єкті після перевірки, якщо неможливо було виконати роботи у вказаний термін;

13.13.2. закритий – у разі закінчення робіт на об’єкті, в тому числі з благоустрою, або коли роботи не розпочиналися в зазначені терміни. 

13.14. Для продовження дії дозволу (ордера) його необхідно подати в сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради разом з письмовим зверненням, в якому вказується причина продовження дії ордера.

13.15. Для закриття дозволу (ордера) необхідно подати письмові підтвердження факту виконання робіт з відновлення порушеного благоустрою організаціями, причетними до питань благоустрою.

13.15.1. У разі відмови вказаних організацій надати ці підтвердження рішення про закриття ордера приймає сектор містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради.

13.16. Після відновлення благоустрою та закриття дозволу (ордера) відповідними установами та організаціями ордер вважається закритим, а відповідальність за санітарно-технічний стан територій несе власник/балансоутримувач.

13.17. Контроль за виконанням робіт з відновлення благоустрою на об’єктах благоустрою здійснюється уповноваженою особою сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради шляхом прийняття робіт.

13.17.1. Про прийняття робіт з поновлення благоустрою після його відновлення складається акт обстеження щодо відновлення благоустрою у двох примірниках (один – для сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради, другий – для суб’єкта господарювання, який отримував ордер на роботи з благоустрою).

13.18. У разі проведення робіт за плановим або аварійним ордером, пов’язаних із розкриттям проїжджих частин вулиць, що веде за собою зміну схеми руху транспортних засобів, в обов’язковому порядку готуються розпорядження міського голови щодо перекриття руху на вказаній ділянці вулиці та схема тимчасової організації дорожнього руху, яка погоджується службою Державтоінспекції.

13.19. З підприємствами та організаціями міста, які уповноважені виконувати аварійні роботи, укладається письмовий договір про відновлення благоустрою та твердого покриття після закінчення робіт, пов’язаних з ліквідацією аварійної ситуації.

13.19.1. Невиконання умов цього договору тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

13.20. Плата за видачу ордера:

13.20.1. При видачі планового ордера на проведення робіт сектором містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради стягується плата в розмірі, передбаченому калькуляцією за кожен день проведення робіт.

13.20.2. Розмір плати визначається калькуляцією та змінюється при зміні розміру мінімальної заробітної плати.

13.20.3. Про факт видачі планового ордера складається відповідний договір, в якому, крім всього іншого, передбачено обов’язок виконавця робіт відновити благоустрій та тверде покриття на території, на якій проводяться роботи.

13.20.3.1. Невиконання умов цього договору тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

 

Розділ 14. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

14.1. Цей розділ встановлює процедуру та порядок обчислення розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства України у сфері благоустрою, правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях на території м. Дубровиці, та її компенсації юридичними і фізичними особами відповідно до затрат на ліквідацію збитків та негативних наслідків, які завдані благоустрою міста та міській громаді і які можуть викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки.

14.2. Цей порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та громадян.

14.3. Відповідно до статті 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” фізичні та юридичні особи, винні в порушенні Правил благоустрою міста, притягуються до адміністративної відповідальності і не звільняються від обов’язку щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог чинного законодавства.

14.4. Порядок визначення фактів порушення законодавства у сфері благоустрою:

14.4.1. Факти порушення законодавства з питань благоустрою встановлюються уповноваженими особами виконавчого комітету Дубровицької міської ради іншими особами, передбаченими законодавством.

14.4.2. Факти порушення оформляються протоколом про адміністративне порушення та актом обстеження місця адміністративного порушення.

14.4.3. Відповідно до Закону України “Про благоустрій населених пунктів” притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, не звільняє їх від обов’язку щодо компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства, та вартості витрат на відновлення.

14.4.4. Визначення обсягу заподіяної шкоди визначається уповноваженими особами виконавчого комітету Дубровицької міської ради іншими особами, передбаченими законодавством.  

14.4.5. За наявності декількох винуватців відповідальність несе кожен з них пропорційно до завданої шкоди.

14.5. Методика обчислення розміру шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, та порядок використання коштів:

14.5.1. При розробці методики за основу розрахунків взято такси, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 року № 559 “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”.

14.5.2. Для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження дерев і чагарників, використовуються такси згідно з додатком 13 до цих Правил.

14.5.3. Для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження газонів і квітників, використовуються такси згідно з додатком 14 до цих Правил.

14.5.4. Для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не за призначенням парків, скверів інших озеленених місць та земельних ділянок, відведених для їх створення, а також за самовільний проїзд чи заїзд на них транспортних засобів, засмічення водойм на їх територіях, використовуються такси згідно з додатком 15 до цих Правил.

14.5.5. Для обчислення розміру відшкодувань підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, іншими юридичними особами та окремими громадянами за окремі випадки порушення правил благоустрою населених пунктів, забруднення довкілля та інші екологічні збитки на території м. Дубровиця використовуються відповідні коефіцієнти згідно з додатком 16 до цих Правил.

14.6. При обчисленні розмірів відшкодування шкоди благоустрою міста та довкіллю використовуються калькуляції затверджених тарифів на вивезення 1 кубічного метра твердих побутових відходів, затверджені рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

14.7. Відповідно до пункту 4 статті 42 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” зазначено, що відсутність такс, методик, розрахунків не є підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. В такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі, на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

14.8. Кошти, отримані внаслідок компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, спрямовуються виконавчому комітетові Дубровицької міської ради на поновлення пошкоджених об’єктів благоустрою.

14.9. Процедура та порядок обчислення розміру компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою:

14.9.1. У разі виявлення факту порушення законодавства у сфері благоустрою уповноваженими особами виконавчого комітету Дубровицької міської ради іншими особами, передбаченими законодавством, складається акт обстеження місця адміністративного порушення  згідно з додатком 10 до цих Правил.

14.9.2. В акті обстеження місця адміністративного порушення має бути зазначено: дату, час та місце складання акта; прізвище, ім’я, по батькові, посада особи, яка склала акт; прізвища, імена, по батькові, адреси проживання та телефони свідків (не менше одного), які були присутні при складанні акта і можуть підтвердити факт порушення законодавства у сфері благоустрою; прізвище, ім’я, по батькові, посада, адреса проживання, телефон особи, яка вчинила порушення законодавства у сфері благоустрою; зауваження та доповнення, що надійшли під час складання акта; має бути всебічно, повно та об’єктивно описано місце порушення законодавства у сфері благоустрою, чітко зазначено масштаби завданої шкоди, а порушнику законодавства у сфері благоустрою роз’яснено його особисті права.

14.9.3. Акт обстеження місця адміністративного порушення підписується всіма особами, які брали участь в огляді місця вчинення порушення законодавства у сфері благоустрою. У разі відмови порушника підписати поданий акт особа, яка складає акт, робить про це відповідну відмітку та підтверджує відмову у підписанні акта підписами свідків.

14.9.4. До акта обстеження місця адміністративного порушення (при необхідності) додаються фото- та відеоматеріали.

14.10. Після складання цього акта уповноваженими особами  виконавчого комітету Дубровицької міської ради іншими особами, передбаченими законодавством, готується рішення про стягнення з порушника законодавства у сфері благоустрою компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, згідно  з додатком 11 до цих Правил.

14.11. Розмір компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, обчислюється відповідно до цього розділу.

14.12. Це рішення затверджується адміністративною комісією виконавчого комітету Дубровицької міської ради після чого порушнику вручається вищезазначене рішення та реквізити рахунку, на який необхідно сплатити компенсацію за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою.

14.13. У разі відмови порушника сплатити компенсацію за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою,  уповноваженими особами виконавчого комітету Дубровицької міської ради іншими особами, передбаченими законодавством, готується відповідний цивільний позов про стягнення з порушника цих коштів у судовому порядку.

 

Розділ 15. ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

15.1. Контроль у сфері благоустрою міста Дубровиці спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, інших нормативно-правових актів та цих Правил.

15.2. Контроль за станом благоустрою міста Дубровиці, виконанням цих Правил, у тому числі контроль за утриманням у належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, Дубровицька міська рада покладає на уповноважених осіб, про що приймає відповідне рішення.

15.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

15.3.1. проведення перевірок території;

15.3.2. розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

15.3.3. участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

15.3.4. складання призначеними рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради уповноваженими особами протоколів про адміністративні порушення у сфері благоустрою населених пунктів;

15.3.5. прийняття рішень про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів.

 

Розділ 16. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

16.1. Невиконання або порушення передбачених цими Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил.

16.2. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Дубровицької міської ради та її виконавчим комітетом.

16.3. Про факти порушення цих Правил спеціалісти сектору містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради, працівники комунальних підприємств міста та інші уповноважені особи, затверджені рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради, з дотриманням вимог, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, складають протокол про адміністративне порушення згідно з додатком 12 до цих Правил.

16.4. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

16.4.1. порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

16.4.2. проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

16.4.3. порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

16.4.4. порушенні цих Правил;

16.4.5. порушенні режиму використання та охорони територій і об’єктів рекреаційного призначення;

16.4.6. самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою міста;

16.4.7. пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою міста;

16.4.8. знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

16.4.9. забрудненні (засміченні) території міста;

16.4.10. неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій міста тощо;

16.4.11. порушенні правил розміщення зовнішньої реклами в місті Дубровиці.

16.5. Законодавством може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

16.6. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку щодо припинення порушення та вчинення дій з відновлення благоустрою.

16.7. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення.

16.8. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.

16.9. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснене у триденний строк.

16.10. Якщо порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

16.11. У разі, коли особи, винні в порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елемента благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

16.12. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

Розділ 17. ДОТРИМАННЯ ТИШІ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ У МІСТІ ДУБРОВИЦІ

17.1. Ці Правила враховують вимоги законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму, в тому числі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму".

17.1.2. Ці вимоги містять загальнообов'язкові на території міста норми, за порушення яких передбачено відповідальність згідно з статтями 152182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

17.2. Обов'язки та обмеження дій керівників, уповноважених посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян:

17.2.1. Забезпечувати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші попереджувальні заходи щодо зниження шуму до рівня, який не перевищував би 40 ДБА в денний та 30 ДБА в нічний час.

17.2.2. Не допускати під час проведення масових гулянь та свят, а також в інші дні користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими гучномовними установками, гучного співу, викриків у парках, скверах, інших дій, що порушують тишу в зонах, прилеглих до житлових будинків, лікувальних закладів стаціонарного типу та в інших громадських місцях упродовж доби.

17.2.3. Забезпечувати в закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, культури при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і загальноміських заходів тощо обмеження часу роботи музичних ансамблів з 9-00 до 23-00 години та дотримуватись таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА в нічний час.

17.2.4. У випадках проведення під час передбачених законом святкових і неробочих днів, дня міста, інших свят, спортивних змагань та іншого, що супроводжується використанням вибухових пристроїв, салютів, піротехнічних засобів (петард, феєрверків) у час, заборонений цими Правилами, проведення таких заходів необхідно погоджувати з виконавчим органом Дубровицької міської ради  в установленому порядку.

17.2.5. Дозволи на гранично допустимі рівні шумів, що утворюються стаціонарними джерелами шуму, зокрема під час роботи машин, механізмів, обладнання, інструментів, а також користування звуковідтворювальною апаратурою та музичними інструментами на відкритих майданчиках, ресторанах, кафе, барах, інших закладах видаються керівникам та уповноваженим посадовим особам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянам виконавчим комітетом Дубровицької міської ради  після надання розрахункових або інструментальних даних і карт розподілу рівнів шуму, карт акустичного дискомфорту, що розробляються на основі спеціально виконаних цільових досліджень по методиках, узгоджених з органами та установами державного санітарного нагляду України.

17.2.6. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів здійснюється із дотриманням порядку використання побутових піротехнічних виробів, визначеного наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів". За порушення порядку використання піротехнічних засобів винна особа притягається до адміністративної відповідальності відповідно до статті 1956Кодексу України про адміністративні правопорушення.

11.2.7. Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у приміщеннях житлових будинків і на прибудинкових територіях, у приміщеннях і на територіях лікувальних закладів, закладів освіти, культури, готелю «Дружба» і гуртожитків, закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування у яких постійно чи тимчасово перебувають люди, на території парків, скверів, зон відпочинку розташованих у межах міста Дубровиці у нічний час, із двадцять другої до восьмої години, забороняється, крім випадків, коли проведення відповідних заходів погоджено із виконавчим комітетом Дубровицької міської ради.

17.2.8. Для отримання погодження для проведення заходів особа, яка має намір проводити салюти, феєрверки, інші заходи із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на захищених об'єктах у нічний час, із двадцять другої до восьмої години, зобов'язана за п'ять днів до запланованої дати проведення відповідних заходів подати письмове звернення до виконавчого комітету Дубровицької міської ради. У зверненні має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, яка звертається; захід, який вона планує провести із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів; технічні характеристики вибухових речовин і піротехнічних засобів, які використовуватимуться під час проведення заходу; об'єкт, на якому планується проведення відповідного заходу; проміжок часу, в який заплановано його проведення. Виконавчий комітет Дубровицької міської ради розглядає письмове звернення протягом двох днів з моменту його отримання і надає згоду на проведення вказаного у зверненні заходу або мотивовану відмову. Виконавчий комітет Дубровицької міської ради надає згоду на проведення вказаного у зверненні заходу лише за умови відсутності небезпеки нанесення шкоди життю і здоров'ю жителів територіальної громади міста Дубровиці та їх майну. У разі, якщо виконавчим комітетом Дубровицької міської ради було надано згоду на проведення салюту, феєрверку, іншого заходу із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів на захищеному об'єкті у нічний час, з двадцять другої до восьмої години, проведення якого призвело до нанесення шкоди життю і здоров'ю жителів територіальної громади міста Дубровиці (або) та їх майну, особа, яка проводила відповідний захід, притягається до адміністративної відповідальності за статтями 152182 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

17.2.9. Використання піротехнічних засобів для влаштування феєрверків та салютів без укладання договорів з балансоутримувачами територій, де проводяться святкові заходи, та без дотримання вимог обмеження часу проведення заходів з 08-00 до 22-00 год. у святкові і неробочі дні та використання їх у робочі дні впродовж доби - забороняється.

17.2.10. Створювати шум при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів і піротехнічних виробів та інших гучноголосих установок у будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях та в зонах відпочинку в нічний час з 22-00 год. до 8-00 год. заборонено. Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах будинків, будівель і споруд та інших місцях звуковідтворюючу апаратуру і включати її на повну потужність (вище 40 ДБА) протягом доби заборонено.

17.2.11. Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень без погодження з мешканцями прилеглих будинків, житлових приміщень терміну початку і завершення робіт заборонено. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити вказані роботи з 19-00 до 8-00 год. та у святкові і неробочі дні впродовж доби.

17.2.12. В офісних приміщеннях, підприємствах торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщень шум не повинен перевищувати такий рівень: не більше 40 ДБА в денний час і 30 ДБА у вечірній час (до 22-00).

17.2.13. При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт автомобілями перевізників сміття, по доставці різноманітних товарів для обслуговування житлових будинків та їх інженерного обладнання не допускати перевищення рівнів шуму на прибудинкових територіях у нічний час з 22-00 до 8-00 год. та вживати заходів щодо максимального обмеження шуму від роботи обладнання автотранспорту.

Розділ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
ДО ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ

18.1.Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Дубровицької  міської ради.

 

 

Секретар  ради                                                           В.Андрусенко

 

 

Додаток 1

до Правил благоустрою          міста Дубровиці

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

П Р И П И С №

від "___" ____________ 201 ___ року

 

Мною___________________________________________________________________  виявлено такі причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особа, яка створила причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою: ______________________________________________________________________________________________________________________

На підставі Правил благоустрою міста Дубровиці, затверджених рішенням Дубровицької міської ради від  22.06.2012 р. № 535,

П Р О П О Н У Ю:

Усунути порушення шляхом_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Про виконання припису повідомити за телефоном: __________________________________________________________

Припис склав:

____________________               _____________   ____________        
    (посада особи, що склала припис)                                        (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

 

Припис одержав:_______________________________________________________________________

 (підпис та ініціали) 

 

 

 

Секретар  ради                                                           В.Андрусенко

Додаток 2

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

Завідувачу сектором містобудування, архітектури та земельних відносин

___________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові осіб, що звертаються)

ідентифікаційний номер_____________________

паспорт серії ______ № _____________ виданий

___________________________________________

адреса: ____________________________________

телефон: ___________________________________

 

З А Я В А

Прошу (просимо) надати погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв):

___________________________________________________________________________ , які будуть розташовані на буд. № ____ на вул. ____________ назва установи ___________________________________________________________________________ .

До заяви додаю документи згідно з вимогами пункту 12.5.3. Правил благоустрою міста Дубровиці.

            Додаток: на ____ аркушах.

 

Підпис(підписи) фізичної чи юридичної особи

(відповідальної особи)                                                                        ___________________

        (підпис)         (прізвище, ініціали)

 

 

Секретар  ради                                                           В.Андрусенко

 

Додаток 3

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

У К Р А Ї Н А

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Рівненської  області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

34100 Рівненська обл., м.Дубровиця, вул.Воробинська,4, тел./факс(03658) 2-02-31, 2-05-01, e-mail: [email protected] ru

 

 
 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕННЯ

на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

від «___»___________20__року                                                                     №__________

видано________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної чи юридичної особи, назва установи, телефон)

_______________________________________________________________________________

 ідентифікаційний номер___________, паспорт серії ____ № ______________, виданий_____ ___________________, адреса:_______________________________________, банківські реквізити _____________________________________________________________

на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв), які будуть розташовані на буд. № ____ на вул. _____________________. Кріплення здійснюється відповідно до технічної документації, погодженої ______________________________________________ від «__»__________20 __ року.

Монтажні роботи проводить ______________________________________________________

(прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи, його адреса, телефон)

 

Завідувач сектору містобудування,

архітектури та земельних відносин                    _______            __________

                                                                                                                    (підпис)                (ініціали,прізвище)

П Р И М І Т К А:

Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв).

За порушення Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), фізичні і юридичні особи всіх форм власності притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним кодексом України, до адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також встановленої законами України “Про охорону культурної спадщини”, “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “Про радіочастотний ресурс України”, “Про телекомунікації”, “Про підтвердження відповідності”, Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244, Правилами благоустрою міста Дубровиця.

 

 

 

Секретар  ради                                                  В.Андрусенко

Додаток 4

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

АКТ

виконання робіт

з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

____________________________________________________________________

м. Дубровиця                                                  «______» ________ 20 ___ року

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

____________________________________________________________________

(представник сектору  містобудування, архітектури та земельних відносин Дубровицької міської ради)

 

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові представника замовника)

____________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові балансоутримувача/власника будинку)

____________________________________________________________________

( Прізвище, ім’я, по батькові представника підрядника у випадку залучення до виконання робіт)

 

«___» _________________ склали цей Акт про те, що Замовником виконані роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) від «___»___________20__ року № _____ та представленого робочого проекту, що є невід’ємною частиною цього Акта, в повному обсязі.

 

Підписи _________________

              _________________

              _________________

              _________________

 

 

 

             Секретар ради                                                         В.Андрусенко

 

 

Додаток 5

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

                                                               Завідувачу сектором містобудування,

                                                               архітектури та земельних відносин

                                                               ______________________

 

З А Я В К А

на одержання ордера для проведення земляних робіт у м. Дубровиця

Підрядник ________________________________________________________________

(назва організації, підприємства)

просить видати ордер на розкопку для ________________________________________

____________________________________ на вул._______________________________

Довжиною __________________________  Початок робіт «___»_________________ року

строком на ________________________ днів. Закінчення «___»_________________ року.

Адреса організації ____________________________________ р./рах._______________

МФО _____________________ банк___________________________________________

__________________________________________________________________________

            Гарантуємо виконання всіх вимог, вказаних в ордері. Нам відомо, що за порушення зазначених в ордері вимог відповідальний за проведення земляних робіт несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства (розглядається адміністративною комісією виконавчого комітету Дубровицької міської ради), а до організації застосовуються штрафні санкції.

Дані керівника підрядної організації

1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

2. Домашня адреса_________________________________________________________

3. Номери службового і домашнього телефонів _________________________________

            М. П.

                        Керівник підрядної організації ______________________________

(підпис)

            Підприємство (організація), з яким (якою) укладено договір на відновлення благоустрою, твердого покриття на місці проведення робіт: ____________________________________

Додаток:

  1. Графік виконання робіт.
  2. План-схема будівництва.
  3. Довідка про наявність.
  4. Погодження із зацікавленими організаціями (2 примірники).
  5. Витяг з наказу про призначення відповідального за виконання земляних робіт.
  6. Гарантійний лист про відновлення благоустрою (асфальтування) розкопки.
  7. Правоустановчі документи на територію, на якій проводяться роботи.
  8. Договір з підприємством, організацією, з якою укладено договір на відновлення благоустрою, твердого покриття на місці проведення робіт.
  9. Паспортні дані (копія).

Перевірено __________________ «___»_____________________року.

 

 

 Секретар ради                                                           В.Андрусенко

 

 

Додаток 6

до Правил благоустрою міста Дубровиці

                                                              Завідувачу сектором містобудування,

                                                               архітектури та земельних відносин

                                                               ______________________

 

З А Я В К А

на одержання аварійного ордера для

розкопки в м. Дубровиця

 

Підрядник__________________________________________________________

(назва організації)

Відповідальний за виконання земляних робіт і збереження існуючих інженерних мереж___________________________________________________

 (посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер наказу)

Просить видати аварійний ордер на розкопку для ліквідації аварії ____________________________________________________________________

на вул. _____________________________________________________________

Початок робіт «___» ___________року. Закінчення «___» _____________року.

Адреса організації _________________________

Гарантуємо виконання всіх вимог, вказаних в ордері. Нам відомо, що за порушення зазначених в ордері вимог відповідальний за проведення земляних робіт несе відповідальність згідно з чинним законодавством (розглядається адміністративною комісією виконавчого комітету Дубровицької міської ради), а до організації застосовуються штрафні санкції.

 

Дані керівника підрядної організації:

1. Прізвище, ім'я, по батькові_____________________________________

2. Домашня адреса ___________________________________________________

3. Номери службового і домашнього телефонів ___________________________

         Підприємство (організація) з яким (якою) укладено договір на відновлення благоустрою, твердого покриття на місці проведення робіт: ____________________________________________________________________

План-схема розташування аварійної розкопки____________________________

 

 

 

М. П.  Керівник підрядної організації __________________

(підпис)

 

 

 

Секретар ради                                                            В.Андрусенко

 

 

 

Додаток 7

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
______________________________________________

_______________________________________________

ЛИСТ ПОГОДЖЕНЬ ДО ПЛАНОВОГО ДОЗВОЛУ (ОРДЕРА) № _____________

на роботи з благоустрою/земляні роботи
(не дає права на роботи з благоустрою/земляні робот )

Виданий _________________________________________________________________

(відповідальний за роботи за дозволом (ордером)

_______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення у зв’язку з: ____________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

За адресою: _______________________________________________________________

(вулиця, провулок, площа тощо)

на ділянці від _________________________________  до_______________________________ з розкриттям траншеї (котлован) __________ метрів, без виходу, з виходом розкриття (огорожі) за червоні лінії вулиць (непотрібне закреслити) за проектом, розробленим і погодженим органами архітектури і містобудування.

Заявлений термін на виконання робіт _________ .

* ПОГОДЖУЮЧІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УСТАНОВИ:

№ з/п

Назва організації

Відмітка про погодження

1

Відділ  архітектури та містобудування РДА

 

2

Цех телекомунікаційних послуг №11

 

3

Дубровицька дільниця

ПАТ «АЕС Рівнеобленерго»

 

4

КП «Міськводоканал»

 

5

КП «Будинкоуправління»

 

6

Відділ Державтоінспекції Управління Міністерства внутрішніх справ України в Рівненській області

 

7

Дубровицьке управління по експлуатації газового господарства

 

 

Уповноважена особа з оформлення дозволу(ордера)_______________________________

Виконавець ___________________________________________«___» ___________ 20__ року

 

 

 

 

Секретар ради                                                            В.Андрусенко

Додаток 8

до Правил благоустрою міста Дубровиці

Підлягає поверненню в термін, вказаний в дозволі

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

__________________________________________

ДОЗВІЛ  № ___

(плановий)

на роботи з благоустрою/земляні роботи

від "___" ____________ 20__ року

Виданий організації

 _______________________________________

для ________________________________________

на вул. _________________________________

Місце проведення розкопки:

_______________________________________

Початок робіт «____» ________________ року Закінчення «____» __________________ року

Ордер отримав представник

________________________________________

________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»_________________ року

По закінченні робіт цей ордер здається 
в сектор містобудування, архітектури та земельних відносин з відміткою представника ________________________________________

(назва організації, яка проводила відновлення благоустрою
(твердого покриття) на місці проведення робіт та організації  – балансоутримувача місця розкопок)

завірений печаткою.

   Робота повинна бути почата та закінчена в строки, вказані в цьому ордері.

Додаткові умови:________________________________________________________________________

_______________________________________

 

 Завідувач сектором містобудування

архітектури та земельних відносин

_________________ .________________

Виконання робіт продовжено:

до «____». ____. 20____ року          

Завідувач сектором містобудування

архітектури та земельних відносин

__________________   ________________

           Земляні роботи закінчені, благоустрій (асфальтування) місця розкопки відновлено, ділянка розкопки здана.

Здав представник підрядника:

_____________________ «____» _______ року

Прийняв представник:

 _____________________«____» _______ року

 

 

РОЗПИСКА-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Я, відповідальна особа за роботи з благоустрою/земляні роботи

______________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до отриманого ордеру зобов’язуюсь:

1. Додержуватись державних будівельних норм України, місцевих Правил забудови, Правил благоустрою міста Дубровиці, затверджених рішенням Дубровицької міської ради.

2. Роботи виконувати в суворій відповідності з погодженою та затвердженою проектною документацією і календарним графіком виконання робіт.

3. До початку робіт при прокладенні підземних комунікацій та проведенні ремонтних робіт на них на місце викликати представників служб, що зазначені в листі погоджень до дозволу(ордера).

4. У разі невиконання робіт у термін, визначений в дозволі (ордері),для його подовження подати письмову заяву з обґрунтуванням причин несвоєчасного виконання робіт та з визначенням незавершених об’ємів.

5. Про заборону передачі дозволу (ордера) іншим юридичним та фізичним особам без відома уповноваженої особи виконавчого комітету Дубровицької міської ради (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством), ознайомлений (ознайомлена). За невиконання зобов’язань за діючим дозволом (ордером) несу відповідальність у адміністративному та судовому порядку.

6. Забезпечити виконання робіт у відповідності з строками, визначеними в ордері і належний санітарний стан на місці проведення земляних робіт.

7. Забезпечити відновлення благоустрою (твердого покриття) на місці проведення робіт.

8. У передбачені строки повернути ордер за місцем видачі.

Підтверджую, що цей об’єкт повністю забезпечений необхідними матеріалами, робочою силою і типовою огорожею. Попереджений про адміністративну та цивільно-правову відповідальність за невиконання зобов’язань за цим ордером.

 З рішенням Дубровицької міської ради від _____.2012 №____ “Про затвердження правил благоустрою міста Дубровиці” ознайомлений.

________________________ М. П. ________

Адреса організації

 ______________________________________

№ телефону

 ______________________________________

Підприємство, організація, яка повинна проводити відновлення благоустрою (твердого покриття) на місці проведення робіт

______________________________________

 Адреса організації

______________________________________

№ телефону

______________________________________

Виконання робіт дозволено:

Початок робіт «____» _______________ року

Закінчення «____» _________________  року

Роботу виконувати в ______________ зміни.

Ордер видав:

_________________________________________

 

 

 

Секретар ради                                                В.Андрусенко

 

 

Додаток 9

до Правил благоустрою міста Дубровиця

Підлягає поверненню в термін, вказаний в дозволі

  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДУБРОВИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

__________________________________________

ДОЗВІЛ № ___

(аварійний)

на роботи з благоустрою/земляні роботи

від "___" ____________ 20__ року

Виданий організації

 _____________________________________________________________________________

для __________________________________________________________________________

на вул. ________________________________________________________________________

Місце проведення розкопки:______________________________________________________

Початок робіт «____» ________________ року Закінчення «____» ___________________ року

Ордер отримав представник

________________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»_________________ року.

По закінченні робіт цей ордер здається  в сектор містобудування, архітектури та земельних відносин з відміткою представника __________________________________________________

                                               (назва організації, яка проводила відновлення благоустрою
                                                     (твердого покриття) на місці проведення робіт та організації  – балансоутримувача місця розкопок)

завірений печаткою.

   Робота повинна бути почата та закінчена в строки, вказані в цьому ордері.

Додаткові умови:___________________________________________________________

 

 

 Завідувач сектором містобудування

архітектури та земельних відносин

_________________  .________________

Виконання робіт продовжено:

до «____». ____. 20_____ року          

Завідувач сектором містобудування

архітектури та земельних відносин

 

__________________  .________________

           Земляні роботи закінчені, благоустрій (асфальтування) місця розкопки відновлено, ділянка розкопки здана.

Здав представник підрядника:

_____________________ «___» ________ року

Прийняв представник:

 _____________________«___» ________ року

 

 

 

 

 

РОЗПИСКА-ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Я, відповідальна особа за роботи з благоустрою/земляні роботи

______________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

зобов’язуюсь:

1. Додержуватись державних будівельних норм України, місцевих Правил забудови, Правил безпеки дорожнього руху, вимог екологічного та санітарного законодавства, Правил благоустрою міста  Дубровиці.

2. Забезпечити відновлення благоустрою (твердого покриття) на місці проведення робіт.

3. У передбачені строки повернути ордер за місцем видачі.

Про заборону передачі ордера іншим юридичним та фізичним особам без відома уповноваженої особи виконавчого комітету Дубровицької міської ради (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством) ознайомлений (ознайомлена). За невиконання зобов’язань за діючим ордером несу відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Попереджений про адміністративну та цивільно-правову відповідальність за невиконання зобов’язань за цим ордером.

З рішенням Дубровицької  міської ради від ______2012 № _____ “Про затвердження Правил благоустрою міста Дубровиці” ознайомлений.

Ознайомлений з тим, що:

1. Відповідальність за організацію і забезпечення безперебійного, безпечного руху транспорту на ділянці вулиць несуть у повному обсязі організації і посадові особи, які мають дозвіл (ордер) на проведення робіт за вказаною адресою.

2. Роботи можуть бути розпочаті тільки при умові:

2.1. огороджування об’єктів, які підлягають ремонту;

2.2. виставлення знаків згідно зі схемою організації дорожнього руху, погодженою органами Державтоінспекції;

2.3. дотримання всіх умов, передбачених Правилами дорожнього руху.

3. У разі невиконання робіт у термін, визначений в ордері, він продовжується у відповідності з Правилами благоустрою міста Дубровиці, затвердженими рішенням Дубровицької міської ради від _____2012 № ____.

4. Закінчене будівництво на об’єкті не приймається в експлуатацію, якщо роботи виконані з відхиленням від проектних рішень.

___________________________ М. П. _________________________

Адреса організації _________________________________________

№ телефону ______________________________________________

Підприємство, організація, яка повинна проводити відновлення благоустрою (твердого покриття) на місці проведення робіт ______

__________________________________________________________

 Адреса організації _________________________________________

№ телефону _______________________________________________

Виконання робіт дозволено:

Початок робіт «___»__________ року. Закінчення «___» ___________ року.

Роботу виконувати в _________________ зміни.

Ордер видав: _________________________________________

 

 

 

Секретар ради                                                                В.Андрусенко

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

А К Т № ____________

обстеження місця адміністративного порушення

 

м. Дубровиця                                          “___” ___________ 20 __ року

 

         Мною, ____________________________________________________________________

(повна назва посади, прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________

 

з ______ год. ______ хв.  до ______  год. ______ хв.

у присутності свідка (свідків) __________________________________________

(повна назва посади)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання, телефон)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на підставі пункту 14.9.1. Правил благоустрою міста Дубровиці було виявлено, що

____________________________________________________________________

(суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин – прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________ (адреса проживання, телефон)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

здійснив таке адміністративне порушення:

____________________________________________________________________

(опис порушення, в якому вказуються місце здійснення порушення, масштаби завданої шкоди)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

При складанні акта ______ використовувалося фотографування.

Акт складено у 3-х примірниках.

         Відповідно до пункту 4 статті 40 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” акт направляється до суду разом із позовом про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою міста Дубровиці.

         Порушнику роз’яснено права, зокрема: знайомитися з матеріалами справи; давати пояснення, подавати докази; заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою та користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову щодо справи. Крім того, порушнику роз’яснюється, що справа розглядається у присутності особи, яка притягується до матеріальної відповідальності, а під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

         Зауваження і клопотання, що надійшли від присутніх під час складання акта: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Присутні:

____________________                _____________          ______________________

            (свідок)                                              (підпис)                                  (ініціали, прізвище)

____________________                _____________          ______________________

            (свідок)                                              (підпис)                                  (ініціали, прізвище)

 

Особа, що здійснила порушення:

_________________________________  _____________  ____________________

(юридична чи фізична особа, що здійснила порушення)        (підпис)                               (ініціали, прізвище)

 

Особа, що склала акт:

_________________________________    ____________  ____________________

          (посада особи, що склала акт)                                           (підпис)             (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Секретар ради                                                            В.Андрусенко

 

 

Додаток 11

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

Р І Ш Е Н Н Я

про стягнення з порушника законодавства у сфері благоустрою компенсації за шкоду, завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою

 

м. Дубровиця                                                                      ”______” ________ 20 ___ року.

 

________________________________________________________________________________________________________

(повна назва посади, прізвище, ім’я та по батькові)

________________________________________________________________________________________________________

розглянувши матеріали про порушення законодавства у сфері благоустрою, згідно з розділом 14 Правил благоустрою міста Дубровиці, затверджених рішенням Дубровицької міської ради від 22.06.2012р.№ 535

 

В С Т А Н О В И Л А

____________________________________________________________________

(описання порушення, в якому вказуються винна особа, місце здійснення порушення, масштаби завданої шкоди інші обставини порушення)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Враховуючи, що гр. _______________________________________________ своїми діями завдав шкоди об’єктам благоустрою міста, керуючись пунктами 14.11 – 14.13 Правил благоустрою міста Дубровиці, затверджених рішенням Дубровицької міської ради від 22.06.2012р.№ 535

 

В И Р І Ш И  Л И:

 

                1.Стягнути з гр. ____________________________________________________________________________,

                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові порушника, дата народження, місце проживання)

який проживає за адресою:__________________________________________________________________________,

компенсації за шкоду, завдану ним унаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою в розмірі _____________________________________________________________________________ .

(сума компенсації вказується цифрами та словами)

2.Згідно з пунктом 14.13 Правил благоустрою міста Дубровиці, затверджених рішенням Дубровицької міської ради від 22.06.2012р.№ 535попередити гр. ________________________, що в разі його відмови сплатити компенсацію за шкоду,  завдану внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, уповноваженими особами виконавчого комітету Дубровицької міської ради  буде підготовлено відповідний цивільний позов про стягнення з порушника цих коштів у судовому порядку.

3.Копію цього рішення вручити під розписку гр. _______________________________________.

                 (прізвище, ініціали порушника)

 

            Копію рішення отримав «______» __________ 20 ___ року        _________________________

                             (підпис порушника)

 

Голова адміністративної комісії                 __________________             ____________

                                                                                                                                         (підпис)                                             (ініціали, прізвище)

                                                                                                     

Це рішення може бути оскаржене в установленому законом порядку.

 

Секретар ради                                                            В.Андрусенко

 

                                                                                                                                                                        Додаток 12

                                                                                                                                       до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

________________________________________

ПРОТОКОЛ № _________

про адміністративне порушення

м. Дубровиця                                                                                                                                                                                 «___» ___________ 20___ року

 

Я, ______________________________________________________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові)

о ___ год. ___ хв., дотримуючись вимог статті 254 та 256 Кодексу України про адміністративні порушення, склав цей протокол про те, що громадянин:___________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові )

дата та місце народження ________________________________________________________________________________________________

сімейний стан _____________ громадянство  __________________________ чи притягувався раніше до адміністративної відповідальності ___

місце роботи, посада _____________________________________________________________________________________________________

адреса проживання, номер телефону ________________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу порушника ____________________________________________________________________________________

здійснив адміністративне порушення, яке передбачене частиною ____ статті __________ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суть правопорушення _____________________________________________________________________________________________________

(описання порушення, в якому вказується місце здійснення порушення, завданої шкоди тощо)

_________________________________________________________________________________________________________________________

що є порушенням _________________________________________________________________________________________________________

(назви законів та нормативно-правових актів із зазначенням статей та пунктів, вимоги яких порушено)

Внаслідок порушення було заподіяно шкоду _________________________________________________________________________________

(суть заподіяної шкоди)

У порушника виявлено та вилучено: _______________________________________________________________________________________

(перелік вилученого)

На місці порушення відібрано проби ________________________________________________________________________________________

(час відбору проби, номер акта чи протоколу)

Чи чинив порушник опір: __________________________________________________________________________________________________

(описати докладно)

Пояснення порушника по суті порушення: ________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки до протоколу: _________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол складено у присутності свідка (свідків) _________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва посади, прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання, телефон)

_________________________________________________________________________________________________________________________

Порушнику роз’яснено права, зокрема:знайомитися з матеріалами справи; давати пояснення, подавати докази; заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги, особисто, чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою та користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову щодо справи. Крім того, порушнику роз’яснено, що справа розглядається у присутності особи, яка притягується до матеріальної відповідальності, під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце та час розгляду справи і якщо від неї не надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того порушнику роз’яснено положення статті 63 Конституції України.

Зауваження і клопотання, що надійшли від присутніх під час складання протоколу: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Особа, що здійснила порушення:

____________________________________________________________________________

(юридична, фізична особа, що здійснила порушення)

 

_______________________

(підпис)

 

__________________________

(ініціали, прізвище)

Присутні (свідки):

____________________________________________________________________________

(свідок)

____________________________________________________________________________

(свідок)

 

_______________________

(підпис)

_______________________

(підпис)

 

__________________________

(ініціали, прізвище)

__________________________

(ініціали, прізвище)

Особа, що склала протокол:

____________________________________________________________________________

(посада особи, що склала протокол)

 

_______________________

(підпис)

 

__________________________

(ініціали, прізвище)

 

Копію протоколу отримав «____» __________________ 20 ____ року      _________________________________

(підпис порушника)

 

Секретар ради                                                                                                                                    В.Андрусенко

 

Додаток 13

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

РОЗРАХУНОК

для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок

знищення або пошкодження дерев і чагарників

 

№ з/п

Діаметр дерева

(в корі) біля шийки кореня

(см)

За кожне дерево, знищене або пошкоджене до ступеня, коли припиняється ріст

(гривень)

За кожне дерево, знищене або пошкоджене до ступеня, коли не припиняється ріст (гривень)

1

6,0

80

40

2

6,1 – 10

115

55

3

10,1 – 14

150

70

4

14,1 – 18

185

90

5

18,1 – 22

220

110

6

22,1 – 26

300

150

7

26,1 – 30

400

200

8

30,1 – 34

500

250

9

34,1 – 38

660

320

10

38,1 – 42

760

380

11

42,1 – 46

920

460

12

46,1 – 50

1120

560

13

За кожен сантиметр діаметра понад 50 см

40

20

14

За кожен кущ красиво квітучого, вічнозеленого хвойного чагарнику та троянд

50

25

15

За кожен кущ чагарнику, висадженого в огорожі

та бордюрі

50

25

 

Примітки:

1. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження до ступеня, коли припиняється ріст, таких дерев і чагарників декоративних і цінних порід: модрини, туї, сосни Веймутова, дерев і чагарників родини кипарисових, кедрів усіх видів, секвої вічнозеленої, метасеквої, самшиту, платана, дуба, лавра, липи ,магнолії, горіхоплідних дерев, прищеплених видів і форм деревних і чагарникових рослин, обчислюється за цією таксою, збільшеною у 2 рази.

2. У разі самовільної рубки сухостійних дерев шкода обчислюється в розмірі такси, передбаченої для кожного дерева, пошкодженого до ступеня, коли  не припиняється ріст, зменшеної в 2 рази.

3. До категорії знищених належать дерева та чагарники, зрубані без спеціального на те дозволу, або зрубані за дозволом, але не ті дерева чи чагарники, не на тих ділянках, не в тій кількості, що передбачено дозволом.

4. Дія цієї такси не поширюється на культурні плодові дерева та чагарники, що зростають на земельних ділянках, переданих у власність або наданих у користування для індивідуального житлового і дачного будівництва, ведення особистого підсобного господарства та колективного садівництва.

 

Секретар ради                                                            В.Андрусенко

 

 

 

Додаток 14

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

РОЗРАХУНОК

для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок

знищення або пошкодження газонів і квітників

 

№ з/п

Газони, квітники

За знищення газонів і квітників (гривень)

За пошкодження газонів і квітників (гривень)

1

Газони (м2)

1.1

партерні

34

17

1.2

звичайні

17

10

1.3

лугові

17

8

2

Квітники (1 штука, 1 кущ або 1 цибулина)

2.1

півонії, жоржини

17

10

2.2

оранжерейні (горщикові)

17

10

2.3

цибулинні або бульбоцибулинні

10

5

2.4

інші багаторічні квіти, що зимують або не зимують у ґрунті

7

3

 

Примітки:

1. У разі самовільного зрізання квітів розмір шкоди обчислюється за ринковими цінами на квіти, збільшеними в 10 разів.

2. Під самовільним зрізанням квітів слід розуміти їх зрізання без спеціального на те дозволу або за наявності дозволу, але не тих квітів, не на тих площах, ділянках, не в тій кількості, що передбачено дозволом.

3. Під пошкодженням газонів і квітників слід розуміти дії, що спричинили відмирання трав’яного покриву чи квіток та їх коріння обсягом до 50 відсотків пошкодженої площі газону або квітника, а також їх забруднення, засмічення, витоптування, розміщення на них городів, автомобілів, малих архітектурних форм, об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі.

 

 

 

Секретар ради                                                                                      В.Андрусенко

 

Додаток 15

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

РОЗРАХУНОК

для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не за призначенням парків, скверів інших озеленених та земельних ділянок, відведених для їх створення, а також за самовільний проїзд чи

заїзд на них транспортних засобів, засмічення водойм на їх територіях

 

№ з/п

Вид порушення

Розмір компенсації

(гривень)

1

Використання не за призначенням парків, скверів, гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок, відведених для їх створення під:

1.1.

розміщення об’єктів будівництва (за 1 м2 площі)

30

1.2.

розміщення садів і городів (за 1 м2 площі)

10

1.3.

сінокосіння (за 1 м2 площі)

5

1.4.

розміщення торговельних рундуків, тентів рекламних щитів тощо (за 1 м2 площі)

20

1.5.

складування будь-яких матеріалів (за 1 м2 площі)

15

1.6.

копання траншей, каналів, ям тощо (за 1 м2 площі)

30

1.7.

влаштування автостоянок (за 1 м2 площі)

10

1.8

засипання водойм (за 1 м2 площі)

30

2

Проїзд та заїзд транспортного засобу

2.1

мопеда, мотоцикла, моторолера (за одну одиницю)

20

2.2

легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа (за одну одиницю)

30

2.3

автобуса, вантажного автомобіля (за одну одиницю)

50

2.4

спеціальної важкої транспортної техніки (за одну одиницю)

60

2.5

техніки на гусеничному ходу (за одну одиницю)

80

2.6

гужового транспорту (за одну одиницю)

10

3

Влаштування сміттєзвалищ (за 1 м2 площі)

20

4

Випалювання рослинності (за 1 м2 площі)

15

5

Випасання худоби (за 1 голову)

15 – 20

6

Залишення/неприбирання екскрементів тварин на місці їх випорожнення

20

7

Засмічення водойм (за 1 м2 водного дзеркала)

20

Примітки:

1. Під використанням не за призначенням парків, скверів інших озеленених та земельних ділянок, відведених для їх створення, слід розуміти таке використання, що здійснюється без спеціального на те дозволу.

2. Розрахунки, наведені у пункті 2 цього додатка, не застосовуються в разі аварійної ситуації та рятування людей.

 

 

Секретар ради                                                                В.Андрусенко

 

 

 

 

 

Додаток 16

до Правил благоустрою міста Дубровиці

 

 

РОЗМІРИ ВІДШКОДУВАНЬ

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, іншими юридичними особами та окремими громадянами за окремі випадки порушення правил благоустрою населених пунктів, забруднення довкілля та інші екологічні збитки на території міста Дубровиці

 

№ з/п

Види порушень

Одиниця виміру

Коефіцієнт відшкоду-вання

1

2

3

4

1

Забруднення довкілля (повітря, земель, водойм) в межах міста викидами побутового або виробничого характеру, промисловими скидами, фекальними стоками, нафтопро-дуктами тощо

1 випадок

1

2

Самовільне підключення до зливової каналізації

1 випадок

2

3

Засмічення території міста шляхом викидання побутового та будівельного сміття, харчових, виробничих та промислових відходів на міській або дворовій території

1 випадок

0,5

4

Забруднення довкілля внаслідок спалювання побутового сміття, листя, макулатури інших речовин незалежно від їх походження та призначення в недозволених для цього місцях

1 випадок

0,4

5

Забруднення території міста шляхом несвоєчасного миття та дезінфекції контейнерів, бачків (тари) та майданчиків
для збирання побутового, вуличного сміття
та несвоєчасне вивезення з них сміття

1 випадок

0,4

6

Забруднення або несвоєчасне очищення суб’єктами господарювання закріплених та прилеглих територій від сміття, бруду, льоду та снігу

1 м2

0,1

7

Забруднення вулиць та автошляхів втратами будівельних і виробничих та інших матеріалів при їх перевезенні або забруднення вулиць та автошляхів брудом, винесеним колесами транспортних засобів

1 випадок

0,7

 

 

1

2

3

4

8

Утримання в неналежному санітарному стані каналізаційних колодязів та зливоприймаль-них пристроїв, що призводить до забруднення території фекальними, зливовими стоками або відходами виробництва

1 випадок

0,8

9

Забруднення території міста шляхом миття транспортних засобів у не відведених для цього місцях, а також в межах об’єктів благоустрою: доріг, тротуарів, скверів, парків, зелених насаджень, водоймищ, інших місць загального користування

1 випадок

1,5

10

Самовільне розміщення на елементах міського благоустрою рекламних, агітаційних або довідкових матеріалів

1 штука

0,02

11

Забруднення території міста внаслідок несвоєчасного (протягом 2 тижнів з моменту вручення письмового попередження) вивезення будівельних відходів після знесення будинків або під час проведення ремонту

1 випадок

0,5

12

Несвоєчасне закінчення робіт на інженерних комунікаціях, мережах та спорудах при виконанні земляних, ремонтних, будівельних та інших робіт з благоустрою міста

за кожен простроче-ний день

0,1

13

Самовільне виконання земляних, ремонтних та інших робіт

1 випадок

2

14

Пошкодження твердого покриття:

   

14.1

проїжджих частин вулиць з асфальтобетонним покриттям

1 м2

595

14.2

тротуарів з асфальтобетонним покриттям

1 м2

340

14.3

проїжджих частин вулиць, покритих бруківкою

1 м2

0,5

14.4

тротуарів, покритих бруківкою

1 м2

0,35

15

Невідновлення твердого покриття проїжджих частин вулиць, тротуарів, а також земляного покриття зелених зон, газонів, інших територій без твердого покриття – після виконання земляних, ремонтних, будівельних та інших робіт з благоустрою міста (через 5 днів після вручення письмового попередження):

   

 

 

 

 

1

2

3

4

15.1

при виконанні планових робіт

за кожен простроче-ний день

0,1

15.2

при виконанні аварійних робіт

за кожен простроче-ний день

0,01

16

Забур’янення і заростання території міста внаслідок нескошування трави вище 15 см, а також незнищення бур’янів (через 10 днів після вручення письмового попередження)

1 м2

0,15

17

Нанесення малюнків, написів, подряпин на об’єктах благоустрою без відповідних дозволів

1 випадок

0,5

 

Примітка:

Розмір відшкодування підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, іншими юридичними особами та окремими громадянами за окремі випадки порушення правил благоустрою населених пунктів, забруднення довкілля та інші екологічні збитки на території міста Дубровиця визначається за формулою:

V = K × M

де:

V – розмір відшкодування;

K – коефіцієнт, вказаний у додатку 13 до Правил благоустрою міста Дубровиціівного;

M – розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Кабінетом міністрів України на момент вчинення порушення.

 

 

 

Секретар ради                                                                                      В.Андрусенко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь