Дубровицька міська рада
Рівненська область, Сарненський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Правила благоустрою населених пунктів

 ДУБРОВИЦЬКА МІСЬКА РАДА

30 сесія 8 скликання

РІШЕННЯ

 

від 25 квітня 2023 року                 м. Дубровиця                                   № 900

 

 

 

Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Дубровицької міської ради

 

 

 

З метою встановлення єдиних вимог до благоустрою територій населених пунктів Дубровицької міської ради, дотримання належного санітарного стану територій громади, керуючись статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги висновки та рекомендації постійних комісій ради, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою територій населених пунктів Дубровицької міської ради згідно додатку 1.

2.  Оприлюднити дане рішення у десятиденний строк після його прийняття на офіційному веб-сайті громади.

3. Правила благоустрою територій населених пунктів Дубровицької міської ради набирають чинності з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті громади.

4. Контроль за виконанням даного рішення  доручити постійній комісії  з питань регулювання земельних відносин, містобудування, архітектури  та охорони навколишнього середовища (голова Микола ПЕТРУШКО) та начальнику відділу земельних відносин, екології та благоустрою Дубровицької міської ради (Катерина ПШЕНИЧНА).

 

 

Міський голова                                                            Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

 

                                                                                      Додаток

до рішення Дубровицької міської ради від 25 квітня2023 року №900

 

 

Правила благоустрою територій населених пунктів

Дубровицької міської  ради

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою територій населених пунктів Дубровицької міської ради (далі – Правила) визначають порядок благоустрою та утримання об'єктів благоустрою Дубровицької міської ради, регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території громади, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території громади.

1.2. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Дубровицької міської ради всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

1.3. Об'єкти благоустрою Дубровицької міської ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.4. Організацію благоустрою Дубровицької міської ради забезпечує міська рада відповідно до повноважень, встановлених законом, положеннями. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території громади.

1.5. Повноваження Дубровицької міської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Дубровицька міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері благоустрою.

1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території Дубровицької міської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законами України.

 

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

До об'єктів благоустрою належать:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, тротуари;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

суб'єкти у сфері благоустрою населених пунктів - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів;

прилегла територія - територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в'їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них.

утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;

балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного  проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління  будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту;

об'єкт благоустрою зеленого господарства - об'єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження. До об'єктів  благоустрою у сфері зеленого господарства населених пунктів належать: парки, парки  культури  та  відпочинку,  парки  -  пам'ятки садово-паркового мистецтва, гідропарки, лугопарки, лісопарки, буферні парки, районні сади; дендрологічні парки, національні, меморіальні та інші; сквери; міські ліси; зони рекреації; зелені насадження  в  охоронних  та санітарно-захисних зонах, зони особливого використання земель; прибережні зелені насадження; зелені насадження прибудинкової території.

відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;

джерело утворення побутових відходів – об’єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, квартира, підприємство, установа, організація, місце здійснення підприємницької діяльності, земельна ділянка);

прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою або закріплена за таким будинком іншим документом,  і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;

громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення;

мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.

До малих архітектурних форм належать:

альтанки, павільйони, навіси;

паркові арки (аркади) і колони (колонади);

вуличні вази, вазони і амфори;

декоративна та ігрова скульптура;

вуличні меблі (лавки, лави, столи);

сходи, балюстради;

паркові містки;

огорожі, ворота, ґрати;

інформаційні стенди, дошки, вивіски;

інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

спеціальні конструкції для розміщення зовнішньої реклами - тимчасові та стаціонарні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами.

земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи – комплекс робіт, пов'язаний з розробкою, переміщенням, укладанням та ущільненням ґрунту, розбиранням дорожнього покриття, покриття вулиць, площ, тротуарів. Також до земляних робіт відносяться:

  • планові ремонтні роботи або будівництво міських мереж (водопроводу, водовідведення, зливової каналізації, газу, теплоносіїв, телефону, електропостачання;
  • будівництво житлових будинків, допоміжних споруд, вигрібних ям, шахтних криниць, підвалів, сховищ нафти, газу, та ін.,
  • установки опор ліній електро-, радіопередач, контурних заземлень, рекламних носіїв, кіосків, павільйонів, огорожі;
  • замощення тротуарів, входів до магазинів, закладів громадського харчування та ін., проведення гідроізоляцій зовнішніх стін будинків,

аварійно-відновлювальні земляні роботи – роботи з ліквідації наслідків небезпечної події техногенного характеру, що створюють або можуть створити на об'єкті або на території загрозу життю та здоров'ю людей, можуть призвести до руйнування будівель, споруд, обладнання, майна територіальної громади та громадян, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдати шкоди довкіллю.

2.2 Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та інших нормативно-правових актах.

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів Дубровицької міської територіальної громади

3.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів Дубровицької міської ради мають право:

1) користуватись об'єктами благоустрою населених пунктів;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території населених пунктів;

3) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів Дубровицької міської ради зобов'язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

2) дотримуватися правил благоустрою території населених пунктів Дубровицької міської ради;

3) не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою населених пунктів;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

5) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців у сфері благоустрою населених пунктів Дубровицької міської територіальної громади

4.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою населених пунктів;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням цих Правил або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

6) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

 

4.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

6) у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України;

8) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою Дубровицької міської територіальної громади

5.1 Порядок здійснення благоустрою та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

5.1.1. Благоустрій та утримання парків (гідропарків, лісопарків, лугопарків, парків культури і відпочинку, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (далі - парків), рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом місцевого самоврядування, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником. До затвердження відповідних планів, благоустрій вказаних об’єктів здійснюється з додержанням цих Правил та в обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю.

5.1.2. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків.

5.1.3. Господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче, ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).

5.1.4. Основне прибирання парків здійснюється після їх закриття та до восьмої години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

5.1.5. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, їх мають регулярно оглядати і ремонтувати.

5.2 Порядок встановлення урн для сміття.

5.2.1 Встановлення урн для сміття здійснюється:

- балансоутримувачами зупинок та зупинкових комплексів - в місцях зупинки транспорту;

- підприємствами, організаціями, фізичними особами-підприємцями (орендарями або забудовниками) перед своїми спорудами, як правило, біля входу та виходу;

- суб’єктами торгівлі - біля входу та виходу з торговельних приміщень, біля наметів, ларьків, павільйонів та інше;

- підприємствами та організаціями у скверах, у парках, у віданні яких вони знаходяться;

- закладами, установами освіти, культури, охорони здоров'я - біля входу та виходу на закріплених територіях.

5.2.2. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м-2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше, ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м-3.

5.2.3.Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття в міру накопичення його, один раз на тиждень промиватися та дезінфікуватися. Фарбування урн та інших малих архітектурних форм повинно проводитись не рідше 1 разу на рік.

5.2.4. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за три дні.

5.3. Порядок здійснення благоустрою в межах «червоних ліній» вулиць і доріг.

5.3.1 Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

5.3.2. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

розміщувати споруди та об’єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети;

випасати худобу та свійську птицю;

скидати сніг.

5.4. Порядок благоустрою та утримання територій автостоянок.

5.4.1. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання та миття;

забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення і обробки їх фрикційними та іншими протиожеледними матеріалами;

утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

забезпечення функціонування паркувальних автоматів, в’їзних та виїзних терміналів (очищення, миття, фарбування, відновлення їх роботи, заміна окремих деталей, планові обстеження, нагляд за справністю, їх технічна підтримка та програмне забезпечення);

забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

утримання контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території і табло із змінною інформацією про наявність вільних місць (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння;

утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

5.4.2. На автостоянках забороняється:

засмічувати територію,

мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях,

розпалювати вогнища,

здійснювати торгівлю,

зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття,

псувати обладнання місць стоянки, паркування,

пошкоджувати зелені насадження.

5.4.3. Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

5.5. Порядок утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

5.5.1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені вказані майданчики.

5.5.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними.

5.5.3. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду.

5.5.4. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

5.6.  Утримання місць для організації ярмарків, майданчиків та місць сезонної торгівлі.

5.6.1. Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

5.6.2. Організація ярмарків, майданчиків та місць сезонної торгівлі має відповідати санітарним, протипожежним нормам і правилам.

5.6.3. Особи, яким дозволяється організація ярмарків та/або сезонної торгівлі, зобов’язані:

- забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної сировини;

- встановити сміттєзбірники, урни для роздільного збирання відходів та сміття;

- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень на наданій території.

5.6.4. При торгівлі напоями на розлив суб’єкти господарської діяльності повинні забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності - в спеціальні резервуари.

5.7. На об'єктах благоустрою забороняється:

5.7.1 самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

5.7.2 вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

5.7.3 складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

5.7.4 самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

5.7.5 розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

5.7.6 робити надписи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах  тощо;

5.7.7 встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції;

5.7.8 влаштовувати стоянки моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

5.7.9 випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

5.7.10 здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

5.7.11 захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

5.7.12 кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я, тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях;

5.7.13 витрушувати одяг, білизну, ковдри, килими, інші речі, виливати рідину, кидати предмети з балкону, лоджій, вікон та сходів будинків, мити балкони та вікна шляхом зливання води;

5.7.14 виливати рідкі відходи та влаштовувати випуски господарчих стоків на території загального користування громади та у водойми, а також випускати побутові стоки у відкриті водовідні канави (кювети) вулиць громади;

5.7.15 торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених місцях;

5.7.16 самовільно встановлювати металеві гаражі та інші збірно-розбірні конструкції, укріплювати тимчасові споруди фундаментом;

5.7.17 самовільно встановлювати металеві, дерев’яні або з інших матеріалів паркани та огорожі; 

5.7.18 перевозити будівельне сміття та сипучі матеріали відкритим способом. Власники транспортних засобів зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

5.7.19 залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах,  узбіччях та проїжджій частині вулиць та доріг таким чином, що заважає руху та створює перешкоди для машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки;

5.7.20 складати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками;

5.7.21 викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо);

5.7.22 спалювати   всі   види   відходів   (в тому числі опале листя, сміття, гілки, побутові та інші відходи) на  території домоволодінь, в сміттєзбірниках, контейнерах та урнах;

5.7.23 засипати вуличні канави, стічні траншеї та перешкоджати вільному протоку опадів під час облаштування заїздів на власні земельні ділянки та дворогосподарства;

5.7.24 змітати сміття, сніг з дворогосподарств та прилеглих територій на тротуари та проїжджу частину дороги;

5.7.25 реалізовувати,  використовувати, розміщувати та покладати на об’єктах благоустрою Дубровицької міської ради (на кладовищах, меморіальних комплексах, пам’ятниках і т.п.) штучні пластмасові квіти, вінки, корзини, що використовуються у ритуальних цілях;

5.7.26 проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд без використання заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5.7.27 проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, без додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

5.7.28 здійснювати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод.

 

 

Розділ 6. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання вуличної,

прибудинкової та дворової території

6.1. Дубровицька міська рада, відповідно до чинного законодавства, визначає балансоутримувачів об'єктів благоустрою. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних або договірних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

6.2. Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

6.3. Механізоване та ручне прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, зупинок громадського транспорту, та очищення газонів здійснюється спеціалізованими підприємствами.

6.4. Загальний санітарний день прибирання громади – п’ятниця.

6.5. Утримання та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку та належних до нього будівель, споруд проводиться суб’єктами у сфері благоустрою (балансоутримувачем або управителем цього будинку спільно з співвласниками багатоквартирного будинку), або підприємством, установою, організацією, з якими суб'єкти у сфері благоустрою уклали відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території.

6.6 З метою безпечної експлуатації в осінньо-зимовий період, необхідно своєчасно проводити відповідну підготовку житлового будинку, помешкання та його технічного обладнання.

6.7 Відповідальність за утримання будівель, де є кілька користувачів, несе власник (балансоутримувач).

6.8  Балансоутримувач або управитель багатоквартирних житлових будинків (а у разі його відсутності – співвласники/орендарі багатоквартирного житлового будинку) зобов’язаний проводити санітарне очищення прибудинкових прилеглих територій, що передбачає регулярне збирання та перевезення в установлені місця побутових відходів, видалення вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо, утримання в належному стані зелених насаджень.

6.9         Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій та відомства усіх форм власності, що мають на балансі або надають послугу з управління та утримання житлового фонду, суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані:

6.9.1. утримувати підвали, горища, інші підсобні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин та гризунів;

6.9.2. забезпечувати прибирання підвалів від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньо будинкових мережах, та ін.

6.10 Власники приватних домоволодінь, в тому числі тих, що використовуються для сезонного та тимчасового проживання, зобов'язані:

6.10.1 Своєчасно проводити капітальний і поточний ремонт домоволодінь, ремонт та фарбування надвірних будівель, огорож, парканів.

6.10.2 Складувати побутові відходи і сміття в спеціально обладнаних місцях, забезпечувати своєчасний вивіз твердих побутових відходів та сплату за їх вивіз.

6.10.3 Не допускати тривалого зберігання (більше 1 тижня) добрив, будівельних та інших матеріалів на тротуарах та прилеглій до домоволодіння території.

6.10.4 Прибирати прилеглу територію до домоволодіння по мірі забруднень.

6.10.5 Не допускати зберігання техніки, механізмів, автомобілів, в тому числі розукомплектованих на прилеглій території (якщо це  перешкоджає вільному проходу пішоходів та проїзду інших транспортних засобів).

6.10.6 Не допускати виробничого ремонту або мийки автомобілів, заміни масла або технічної рідини на прилеглій території.

6.10.7. Забезпечувати вільний під'їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення даних територій в темний час доби.

6.11. Дворові туалети та вигрібні ями для збору нечистот повинні утримуватися їх власниками в постійній чистоті і справності.

6.12. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям та туалетів домоволодінь незалежно від їх форм власності та відомчої належності здійснюється спеціалізованим транспортом.

6.13. Вибирання твердих осадків із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

6.14. При виконанні в будинках або квартирах капітальних ремонтних робіт, будівельне сміття та відходи повинні  вивозитись у спеціально відведені для цього місця.

6.15. Власники, управителі, баланосоутримувачі будинків, керівники ОСББ зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку номерних знаків з покажчиками номеру. В кожному під'їзді біля входу на сходи встановлюються покажчики номерів квартир від першої до останньої квартири через риску. На кожних дверях повинен бути покажчик номеру квартири.

6.16. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

6.17. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється органом місцевого самоврядування.

6.18. Суб'єкти у сфері благоустрою зобов`язані утримувати у належному стані земельні ділянки, які знаходяться у їх приватній власності, закріплені за ними згідно державних актів на право постійного користування, або знаходяться в оренді чи сервітутному користуванні, прилеглу та закріплену територію, здійснювати санітарне очищення, прибирання, організовувати весь комплекс робіт по благоустрою, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, не допускати на них виникнення стихійних сміттєзвалищ в тому числі:

6.18.1. регулярне прибирання від побутових відходів, снігу, льоду, здійснення протиожеледних заходів, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

6.18.2 переміщення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя до контейнерів, контейнерних майданчиків або спеціально відведених для цього ділянок;

6.18.3 регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

6.18.4 регулярне знищення бур'янів, скошення трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, сухого та поламаного гілля та інше.

6.19. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена виконавчим комітетом міської ради та актом землекористування, межею являється середина розриву.

6.20. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

6.21. Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм і правил.

Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

6.22. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку.

6.23. Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.24. У разі забруднення місць збору побутового сміття у спецтранспорт в процесі завантаження сміття, прибирання такої території здійснюється працівником підприємтсва по вивозу побутових відходів.

6.25. Облаштування контейнерних майданчиків проводиться балансоутримувачем будинку за власний рахунок.

6.26. Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами та огорожею, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту.

Розділ 7. Вимоги до впорядкування територій діяльності фізичних осіб-підприємців,  підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

7.1 Межі утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, діяльності фізичних осіб-підприємців наведено в додатку до Правил.

7.2. Підприємства, установи й організації, фізичні особи-підприємці на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані;

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами.

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

7.3. Для вивезення сміття, побутових відходів підприємства, установи та організації (незалежно від форм власності), фізичні особи - підприємці зобов’язані укласти відповідні договори із суб’єктом господарювання, уповноваженим на вивезення таких відходів, а також здійснювати своєчасну та в повному обсязі оплату таких послуг.

7.4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

7.5. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

7.6. Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

7.7. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

7.8. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

7.9. Керівники підприємств, організацій, установ (незалежно від форм власності та відомчої належності), юридичні особи, фізичні особи-підприємці зобов’язані забезпечити наявність на кожній будівлі, де здійснюється їх підприємницька, господарська, організаційна чи інша діяльність, номерних знаків з покажчиками номеру. 

 

Розділ 8. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

8.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, та цими правилами.

8.2. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах за рішенням виконавчого комітету міської ради.

8.3. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишились зелені насадження, забудовник:

огороджує дерева на території будівництва;

у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг,  тротуарів, асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також утворює лунки довкола наявних дерев;

копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані не менше 2 м від дерева  та  1,5  м від чагарника;

не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин і  механізмів  на  відстані  не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від чагарника.

8.4. На   об'єктах    благоустрою    зеленого    господарства забороняється:

самовільно знищувати, пошкоджувати або видаляти зелені насадження. Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень;

вивозити і  звалювати  в  не відведених  для  цього   місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

влаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів;

влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах;

влаштовувати ігри на газонах;

спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

рвати квіти, ламати гілки дерев;

винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

випасати худобу,  вигулювати  та  дресирувати  тварин  у   не відведених для цього місцях;

здійснювати ремонт, обслуговування та  миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

8.5. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин природної флори, що сформувалась в даній місцевості та їх декоративні форми.

8.6. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин, які можуть завдати шкоди навколишньому середовищу або здоров’ю людей.

9. Вимоги до утримання та прибирання території громади в зимовий період

9.1. Прибирання і вивіз снігу з доріг, тротуарів проводиться силами підприємств, відповідальних за очищення від снігу або за якими закріплена дана територія.

9.2. Підготовка снігоприбиральної техніки до роботи в зимовий період здійснюється балансоутримувачами техніки в термін до 1 листопада поточного року.

Організації, що відповідають за прибирання територій громади, у термін до 1 листопада повинні забезпечити завезення, заготівлю і складування необхідної кількості протиожеледних матеріалів.

9.3. При прибиранні доріг і пішохідних доріжок у парках, скверах, бульварах й інших зелених зонах допускається тимчасове складування снігу, що не містить хімічних реагентів, на заздалегідь підготовлені для цих цілей майданчики, за умови схоронності зелених насаджень і забезпечення відтоку талих вод.

9.4. Малі архітектурні форми, а також простір перед ними і по обидва боки підходи до них повинні бути очищені від снігу і ожеледі.

9.5. Технологія і режими провадження робіт на проїзній частині вулиць, тротуарів і дворових територій повинні забезпечувати безперешкодний рух транспорту і пішоходів незалежно від погодних умов.

9.6. Обробка проїзної частини доріг, усередині дворових асфальтових покриттів, зупинок пасажирського транспорту протиожеледними матеріалами повинна починатися відразу з початком снігопаду.

9.7. У випадку одержання від відповідних служб завчасного попередження про загрозу виникнення масової ожеледі, обробка проїзної частини підйомів, спусків доріг, естакад, мостових споруджень здійснюється до початку випадання опадів.

9.8. Забороняється:

- переміщати на проїзну частину доріг, вулиць сніг, зібраний з пішохідних доріжок внутріквартальних проїздів, дворових територій, територій підприємств, організацій, будівельних майданчиків, тимчасових об’єктів обслуговування населення;

- застосовувати технічну сіль в якості протиожеледного реагенту на тротуарах, посадкових майданчиках зупинок міського пасажирського транспорту, у парках, скверах, дворах і в інших пішохідних і зелених зонах;

- перекидати і збирати забруднений і засолений сніг, а також відкол льоду на газони, квітники й інші зелені насадження.

9.9. До першочергових операцій зимового прибирання вулиць доріг відносяться:

- згрібання і підмітання снігу;

- обробка проїзної частини доріг протиожеледними матеріалами;

- формування сніжного валу для наступного вивозу.

До операцій другої черги відносяться:

- видалення снігу (вивіз);

- сколювання льоду і видалення сніжно-крижаних утворень.

9.10. Механізоване очищення проїзної частини повинно починатися при висоті пухкого снігу на дорожній полотнині 2,5-3 см, що відповідає 5 см свіжого неущільненого снігу.

9.11. У першу чергу очищаються й обробляються найбільш небезпечні і основні ділянки для руху транспорту – круті спуски і підйоми, мости, естакади, перехрестя вулиць, зупинки громадського транспорту і т.д.

9.12. При утворенні льоду на дорогах і тротуарах у зимовий період у результаті течії, відповідальність за очищення від льоду несуть підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться комунікаційні мережі.

9.13. Тротуари, дворові території і проїзди повинні бути очищені від снігу і ожеледі до асфальту. При виникненні ожеледі здійснюється обробка піском або граншлаком фракції до 5 мм.

9.14. Сніг, зібраний із дворових територій і внутрішньоквартальних проїздів, дозволяється складувати на території дворів у місцях, неперешкоджаючих вільному проїздові транспорту і рухові пішоходів. Не допускається ушкодження зелених насаджень при складуванні снігу. Складування снігу на внутрібудинкових територіях повинно передбачати відведення талих вод.

9.15. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54.

9.16. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

9.17. Власники житлових будинків та громадських споруд зобов’язані влаштувати снігоутримувачі на даху власних будівель, організований водовідвід вод з дахів через вертикальні ринви та забезпечити безперешкодну і безпечну експлуатацію тротуарів у зимовий період.

9.18. Забороняється очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов'язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

9.19. Суб'єкти у сфері благоустрою, які допустили виток води на проїжджу частину дороги або тротуар в зимовий період, очищають ці території власними силами.


Розділ 10. Порядок розміщення малих архітектурних форм

10.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

10.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

10.3. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору, малі архітектурні форми необхідно підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

10.4. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

10.5. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 та Порядку розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, який затверджується Виноградівською міською радою.

10.6. При тозміщенні ТС враховується містобудівна ситуація та всі наявні планувальні обмеження, передбачені будівельними нормами.

10.7. Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

10.8. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару, до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 м.

10.9. Утримання ТС здійснюється їх балансоутримувачами. Власники таких споруд зобов’язані здійснювати прибирання прилеглої території.

10.10. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

10.11. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

  

Розділ 11. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

11.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих правил.

11.3. Самоврядний контроль у сфері благоустрою населених пунктів Дубровицької міської ради здійснюється Дубровицькою міською радою та  виконавчим комітетом Дубровицької міської ради органами.

11.4. Самоврядний контроль за станом благоустрою Дубровицької міської ради здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

4) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території Дубровицької міської ради.

11.5. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється (у разі наявності) громадськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

11.6. Громадські інспектори благоустрою населених пунктів:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ 12. Відповідальність громадян та юридичних осіб

за порушення Правил благоустрою території Виноградівської міської

територіальної громади

12.1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.

12.2. Притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог цього законодавства.

12.3. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

12.4. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку порушники вимог цих Правил зобов’язані компенсувати в повному обсязі витрати, пов’язані з ліквідацією порушення та розмір заподіяної шкоди балансоутримувачу.

 

Розділ 13. Перелік органів, яким надається право складати протоколи, що підтверджують факти порушень Правил благоустрою території Дубровицької міської ради

13.1. До суб’єктів, яким надається право складати протоколи, що підтверджують факти порушень Правил благоустрою території Дубровицької міської ради належать:

- посадові  особи  органів Національної поліції ;

члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону;

- інші суб’єкти, уповноважені рішенням виконавчого комітету Дубровицької міської ради.

13.2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою здійснюється адміністративною комісією при виконавчому комітеті Дубровицької міської ради.

 

 

 

 

Додаток
до Правил благоустрою
території Дубровицької міської ради

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації
(не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкові території

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку, співвласники багатоквартирного будинку

власники, орендарі чи користувачі приватних будинків

20 м від межі відведеної земельної ділянки або до проїжджої частини вулиці

У разі не оформлення права власності на земельну ділянку – від будівлі до проїжджої частини вулиці, а в разі відсутності поблизу проїжджої частини – на відстані 20 м по периметру

У разі наявності огородження – на огородженій території та на відстані 3 м по перимерту огородження

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки або до проїжджої частини вулиці

 

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки або до проїжджої частини вулиці

У разі не оформлення права власності на земельну ділянку – від будівлі до проїжджої частини вулиці, а в разі відсутності поблизу проїжджої частини – на відстані 15 м по периметру

У разі наявності огородження – на огородженій території та на відстані 3 м по перимерту огородження

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, або до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, кіосків тимчасових чи постійних споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, або від об’єкту та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, або до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд або до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд або до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд або до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Користувачі

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів

5 м від периметру споруди

По периметру споруди - у випадку засмічення майданчику з вини виконавця послуг

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, або до проїжджої частини вулиці

13

Території навколо спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами

 

Власники конструкцій

Для конструкцій габаритами до 18 м.кв - 3 м від периметру

Для конструкцій габаритами 18 м.кв і більше - 5 м від периметру

 

                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Секретар  ради                                                          Микола ГОДУНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних