Дубровицька міська рада
Рівненська область, Сарненський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про службу у справах дітей Дубровицької міської ради

Дата: 27.02.2024 12:35
Кількість переглядів: 97


 

У К Р А Ї Н А

Рівненська область

Дубровицька міська рада

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 16 грудня 2021 року                                                                      № 503

 

Про затвердження Положення про службу у справах дітей Дубровицької міської ради у новій редакції

 

Керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, законами України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі листа Рівненської обласної державної адміністрації від 09 листопада 2021 № вих.-11755/0/01-35/21, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Дубровицької міської ради у новій редакції, що додається.

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення Дубровицької міської ради  від 28 січня 2021 № 107 «Про створення Служби у справах дітей Дубровицької міської ради, затвердження Положення про Службу у справах дітей Дубровицької міської ради та вжиття заходів щодо її державної реєстрації».

3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійним комісіям з гуманітарних питань (Станіслав РОЖКО) та з питань бюджету, фінансів, податкової та регуляторної політики, торгівлі та  побуту (Юрій ЛОСІК).

 

 

 

Міський голова                                                                    Богдан МИКУЛЬСЬКИЙ

                                                                           

 

 

 

 

 

 ДОДАТОК 

до рішення Дубровицької міської ради від 16 грудня 2021 року № 503

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Службу у справах дітей Дубровицької міської ради

І. Загальні положення

  1. Служба у справах дітей Дубровицької міської ради (далі - Служба) є виконавчим органом Дубровицької міської ради, утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах території Дубровицької міської ради забезпечує виконання покладених на Службу завдань.
  2. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Дубровицької міської ради без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється  фінансово-економічним відділом Дубровицької міської ради.
  3. Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.
  4. Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей Дубровицької міської ради. Скорочена назва: ССД Дубровицької міської ради.
  5. Служба підзвітна та підконтрольна Дубровицькій міській раді та підпорядкована її виконавчому комітету та Дубровицькому міському голові.
  6. Юридична адреса Служби: 34100, Рівненська область, Сарненський район, місто Дубровиця, вул. Воробинська, 16.
  7. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями міської ради, наказами начальника служби та іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  СЛУЖБИ

 

         2.1. Реалізація на території міської ради державної політики з питань усиновлення та соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності

та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

         2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

         2.3. Координація зусиль виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

         2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

         2.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях.

         2.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

         2.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей; обліку дітей, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), патронатних сімей.

         2.8. Ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та інших категорій в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти») або іншій електронній системі, передбаченій чинним законодавством.

         2.9. Надання виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
         2.10. Улаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського 

піклування,  під  опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, в сім’ї патронатних вихователів, сприяння усиновленню.
         2.11. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

         2.12. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території міської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

 1. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

 

         3.1. Організовує розроблення і здійснення на території Дубровицької міської ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

         3.2. Надає виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

         3.3. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

         3.4. Подає пропозиції до проєктів міських програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

         3.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

         3.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

         3.7. Організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

         3.8. Організовує і проводить разом з  іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

         3.9. Розробляє і подає на розгляд міської ради та її виконавчого комітету пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

         3.10.  Проводить заходи щодо утворення та діяльності сімей патронатних вихователів; влаштування дітей в ці сім’ї, їх вибуття.  

         3.11. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

         3.12. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника, усиновлювача.

         3.13. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

         3.14. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу та висновок про стан утримання, навчання та виховання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування в сім’ї опікуна, піклувальника. 

         3.15. Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

         3.16. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

         3.17. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

         3.18. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

         3.19. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

         3.20. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

         3.21. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних
інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

         3.22. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками  дитини,  а  також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків,  інших  законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.

         3.23. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними
представниками   дитини   профілактичної   роботи  із  запобігання домашньому  насильству стосовно дітей  і за участю дітей, у тому числі із залученням  представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції.

         3.24. Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними  обов’язків під час виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі;

         3.25. Здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів на дитину одним з батьків або іншим законним представником дитини, разом з яким вона проживає, шляхом проведення інспекційного відвідування;

  3.26. Веде прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей.

  3.27. Надає інформацію та проводить консультації щодо діяльності органу опіки та піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

   3.28. Проводить заходи щодо виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема, знайдених, підкинутих, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека).

   3.29. Проводить заходи щодо реєстрації народження дитини, яка  знайдена, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері якої встановити неможливо.

   3.30. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, які перебувають у складних життєвих обставинах, та прийняття відповідних рішень.

 3.31. Вживає заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни.

 3.32. Вживає заходів щодо усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 3.33. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу; до закладу освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу.

 3.34. Забезпечує:

- нагляд за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які проживають на території міської ради, за місцем проживання усиновлювачів до досягнення дітьми вісімнадцяти років та контролю цільового використання коштів грошової допомоги при усиновленні дитини;

- контроль умов утримання і виховання дітей та перевірки виконання функцій із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності;

- перевірки стану виховної роботи з дітьми у закладах освіти за місцем проживання.

  3.35. Організовує разом з іншими стуктурними підрозділами  міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин бездоглядності і безпритульності дітей (організацію профілактичних заходів (рейдів)).

  3.36. Здійснює заходи щодо захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають.

  3.37. Вживає заходів щодо повернення в Україну дітей, позбавлених батьківського піклування, які є громадянами України: взаємодію із закордонними дипломатичними установами України, організацію зустрічі дитини на території України, її тимчасового влаштування.

  3.38. Вживає заходів щодо повернення дітей-іноземців до місць їхнього постійного проживання.

  3.39. Забезпечує підготовку рішень виконавчого органу міської ради, як органу опіки та піклування, про затвердження висновків при розгляді судом, органом опіки та піклування спорів щодо імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у її вихованні, визначення місця проживання дитини, доцільності позбавлення батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, інших питань в інтересах дитини.

  3.40. Забезпечує здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, у тому числі:

- вжиття заходів щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

- подання заяви від імені дитини, що прибула без супроводу законних представників, про взяття її на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції/ операції об’єднаних сил, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення міської ради. 

  3.41. Приймає участь у допиті малолітніх і неповнолітніх свідків у судовому розгляді неповнолітнього обвинуваченого.

 

 1. Служба має право:

 

         4.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

         4.2. Отримувати повідомлення від органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

         4.3. Отримувати в установленому порядку від виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

         4.4. Звертатися до органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

         4.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

         4.6. Порушувати перед органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

          4.7. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та інших форм влаштування дитини.

          4.8. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

           4.9. Складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до частини п’ятої, шостої статті 184 (невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини  та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини) та статті 188 50 (невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

          4.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах.

          4.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

           4.12. Порушувати перед органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

            4.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

            4.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

            4.15. Проводити  особистий  прийом  дітей, а також їх батьків, опікунів, піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

           4.16. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

            4.17. Розробляти,  виконувати та підтримувати громадські 

програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 

          

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 

         5.1. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

         5.2. Службу очолює начальник, який є посадовою особою органу місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування. Працівники Служби є посадовими особами органу місцевого самоврядування та призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

         5.3. Начальник служби:

         5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпорядкованих службі закладів.

         5.3.2. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

         5.3.3. Подає на затвердження міській раді положення про Службу, внесення змін до положення про Службу.

         5.3.4. Вносить міській раді пропозиції щодо структури та штатного розпису служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

          5.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників служби.

         5.3.6. Планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів виконавчого комітету міської ради.

         5.3.7. Звітує перед виконавчим комітетом міської ради про виконання покладених на Службу завдань і затверджених планів роботи.

         5.3.8.  Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету міської ради питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проєкти відповідних рішень.

         5.3.9. За необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчим комітетом.

         5.3.10. Представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими центральними органами виконавчої влади, виконавчими органами міської ради, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва міської ради.

         5.3.11. Забезпечує виконання покладених на Службу завдань.

         5.3.12. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил службового розпорядку та виконавської дисципліни.

         5.3.13. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників служби.

         5.3.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби.

         5.3.15. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

         5.4. Для вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей у складі Служби може утворюватися окремий підрозділ. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

         5.5. Для розгляду питань щодо соціального захисту дітей, удосконалення роботи в цьому напрямі у Службі можуть утворюватися  комісії, групи.

         Склад цих комісій та груп,  положення про них затверджує начальник Служби.

         5.6. Служба забезпечує організацію діяльності комісії з питань захисту прав дитини.

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ

 

         6.1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби затверджує Дубровицький міський голова у межах відповідних бюджетних призначень.

         6.2. Кошторис та штатний розпис Служби затверджується у встановленому порядку Дубровицьким міським головою в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці ії працівників.

         6.3. Джерелами фінансування Служби є  кошти бюджету міської ради, які виділені на її утримання, інші кошти, передані Службі відповідно до чинного законодавства.

         6.4. Матеріально-технічне забезпечення здійснюється за рахунок коштів міського бюджету , а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

         6.5. Фінансове обслуговування здійснюється фінансово-економічним відділом Дубровицької міської ради.

 

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

 

         7.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням міської ради шляхом викладення його в новій  редакції.

         7.2. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно з чинним законодавством.

         7.3. Ліквідація та реорганізація Служби здійснюється рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4. Рішення Дубровицької міської ради, що подається до державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

         8.1. Начальник та працівники Служби несуть персональну відповідальність за виконання покладених на Службу завдань та здійснення своїх повноважень.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Микола ГОДУНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних